Ingezonden persbericht


Persbericht

Automotive markt komt in beweging

Strategisch marktonderzoek autoleasing LeasePlan

Almere, 11 maart 2004 - Politieke en economische ontwikkelingen leiden tot een nieuwe marktordening. Dit blijkt uit een onderzoek dat LeasePlan heeft laten uitvoeren onder 75 klanten en branchespelers in de Nederlandse markt.

"Wij hebben door Business Transformatie Groep een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in de autoleasing markt in Nederland. Wij hebben dit onderzoek laten doen om te achterhalen wat de visie van onze klanten en branchespelers is op de ontwikkelingen die voor autoleasing van belang zijn. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op de veranderende markt. LeasePlan is ervan overtuigd dat de hieronder beschreven ontwikkelingen in de automotive markt kansen bieden om toegevoegde waarde te creëren voor onze klanten. Ons doel is dan ook om pro-actief in te spelen op deze kansen. Recente vernieuwingen in onze dienstverlening, zoals Mobility Mixx, Audi A3- en VW Golf-actie, Clean Store & Go en Shortlease, onderstrepen deze doelstelling", aldus Peter Verkuyl, directievoorzitter LeasePlan Nederland N.V.

Uit het onderzoek komen de volgende ontwikkelingen naar voren:

Fabrikanten vergroten greep op totale waardeketen

Ondanks een brede keuze voor selectieve distributie, streven autofabrikanten naar behoud van het exclusieve systeem. Het selectieproces verloopt sterk geregisseerd door nationale importeursorganisaties. Dit zal eindigen in enkele tientallen dealercontracten, met een optimale regionale spreiding. Door de bonussen en kortingen sterk te koppelen aan het voldoen aan de 'standards', wordt naleving ook op lange termijn geborgd. Hiermee leidt het selectieve model feitelijk tot exclusieve distributie.

Fabrikanten zijn in Nederland behoudend ten aanzien van retailing. De consolidatie in zeven merkenclusters is in de landenorganisaties nog gaande en biedt op termijn het platform voor voorwaartse integratie, ook in de Nederlandse markt. Onderdelen worden steeds belangrijker (vervangen in plaats van repareren), echter de marges staan onder druk door de mogelijkheid van gebruik van gelijkwaardige alternatieven.

Concurrentie in distributie heftiger

Er komt een strijd tussen fabrieksgebonden importeurs en dealers enerzijds en (internationale) dealercombinaties anderzijds. De grossiersrol van importeur verdwijnt en de fabrieksgebonden importeur wordt een nationale of regionale marketing- en salesafdeling. Grote (internationale) dealercombinaties zijn niet meer tegen te houden en nemen de grossiersfunctie over. De zelfstandige importeur zoekt nauwere samenwerking met de fabrikant en vergroot zijn invloed door dealerbedrijven te kopen. De erkenning van de leasemaatschappijen als eindgebruiker zal de concurrentie bij verkoop verder doen toenemen. Importeur van onderdelen (vrije kanaal) initieert after-sales activiteiten om de greep op de onderdelenmarkt te vergroten.

Toenemende strijd in after-sales markt

De strijd tussen dealer en universeel after-saleskanaal zal zich verhevigen. De schade- en glasreparatieketens hebben op landelijk niveau een zelfstandige positie verworven en de bandenketens overwegen verbreding naar onderhoud. Fastfitters moeten fors investeren in kwaliteit en assortiment om de after-salesmarkt voor jonge zakelijke auto's met succes te betreden. Dealers moeten juist kostenniveaus fors verlagen om de voor hen erg belangrijke after-salesmarkt niet te verliezen. Tegelijkertijd verandert de after-salesmarkt door technologische ontwikkelingen (meer garantie en recalls, meer vervangen in plaats van repareren en elektronische hulpmiddelen voor diagnostiek).

Verdergaande sturing door leasemaatschappijen

Monti biedt kansen voor verdergaande sturing door leasemaatschappijen, zowel in sales als in after-sales. Door volumesturing en schaalvergroting kunnen leasemaatschappijen een lager kostenniveau per auto realiseren. Dealerlease zal klein blijven of aansluiting vinden bij captives. Bankgerelateerde leasemaatschappijen hebben mogelijk voordeel bij nieuwe financieringsregels (Basel II) vanwege reeds bestaande risicoprocedures.

Lessee volgt economisch klimaat

Lessee zal terughoudender lease-auto's verstrekken, maar hij blijft leasen. Bij economisch herstel heeft de lessee een grotere behoefte aan lease-auto's. Dit moet echter binnen de aangepaste auto/leaseregelingen passen. De lessee volgt nauwlettend de fiscale ontwikkelingen. Momenteel zijn deze nog gunstig voor leasing, echter in de toekomst zijn er neerwaartse risico's door bijvoorbeeld de Europese harmonisatie.


- Einde persbericht -Ingezonden persbericht