Ingezonden persbericht


Stimulering innovatie in Utrecht blijkt succesvol

Unité-jaarverslag meldt omvangrijke projecten ter bevordering innovatie in de regio Utrecht

Utrecht, 11 maart 2004 - In de regio Utrecht is in de afgelopen twee jaar een groot aantal innovatieve en innovatiebevorderende projecten gestart met een totaal geïnvesteerd vermogen van 6,5 miljoen euro. Dit meldt Unité (Utrechts netwerk voor innovatie en technologie) vandaag in de presentatie van zijn jaarverslag. Unité is het programmabureau dat is opgericht om voor een periode van drie jaar innovatie in de regio Utrecht te bevorderen. Het programmabureau is een initiatief van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht en Hogeschool van Utrecht, Syntens en de Kamers van Koophandel van Utrecht en Gooi- en Eemland.

In de regio Utrecht is ervoor gekozen om met een klein en creatief team kennisinstellingen en bedrijfsleven te stimuleren kennis te delen en gezamenlijk tot nieuwe initiatieven te komen. Dit in tegenstelling tot de grotere landelijke campagnes waarbij de nadruk met name ligt op voorlichting over innovatie. Unité is begonnen met een geïnvesteerd kapitaal van één miljoen euro voor drie jaar. Het stimuleren van netwerken, bestaande uit kennisinstellingen en bedrijfsleven, heeft zóveel navolging en spin-offs opgeleverd, dat er in de regio nu al gesproken kan worden van een succes. Daarnaast heeft Unité met zijn initiatieven veel projecten in gang gezet, die binnenkort van start zullen gaan.

"De mens binnen instellingen en bedrijven is voortdurend op zoek naar vernieuwing. Unité ondersteunt bij het creëren van structuren die het uitwisselen van kennis tussen die mensen mogelijk maakt. Dit in tegenstelling tot de bestaande kennisstructuren, die weinig ruimte overlaten voor eigen initiatief en het 'denken buiten betreden paden'. Unité heeft bewezen dat mensen bereid zijn samen te bouwen aan een innovatieve toekomst, mits benaderd op kleine schaal en op basis van specifieke thema's", aldus Wim van Althuis, programmacoördinator van Unité. "Om innovatie te realiseren, moeten structuren boven branche- en vakverenigingen uitstijgen. Unité breekt die structuren open en legt verbanden om buiten de eigen muren te kijken."

Door Unité gestimuleerde projecten zijn onder meer de volgende. Virtueel Kennisloket: op deze moderne website, die half maart wordt gelanceerd, kan iedereen binnen diverse communities kennis uitwisselen over specifieke innovatieve onderwerpen. Matchmaker: één loket voor stages en parttime werk voor studenten die hún kennis én die van hun opleidingsinstellingen kunnen inzetten in het bedrijfsleven en hier bedrijfservaring kunnen opdoen. Alu-Inno: vanuit het Aluminium Centrum worden studenten en bedrijven gestimuleerd om samen succesvol producten te ontwikkelen. InnovIT: kennis van de Hogeschool wordt gecombineerd met die van het bedrijfsleven. Diverse studenten bieden hun kennis en vaardigheden aan in ruil voor werkervaring. CUBE (Centrum Utrecht Bedrijven Expertise): technische studenten studeren af op een ondernemingsplan en starten binnen de muren van de opleiding een nieuw bedrijf. BV Utrecht: tv-programma dat innovatieve ondernemers opzoekt.

# # #

Over Unité
Unité is het programmabureau ter bevordering van de innovatie in de regio Utrecht - een initiatief van de provincie Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool van Utrecht, gemeente Utrecht, Syntens en de Kamers van Koophandel van Utrecht en Gooi- en Eemland. Het programmabureau is eind 2001 begonnen om voor een periode van drie jaar bedrijfsleven en kennisinstellingen te stimuleren om samen te komen tot projecten die de innovatie in de regio bevorderen. Unité heeft hiervoor onder andere subsidie gekregen van de Europese Commissie en kreeg een startkapitaal van circa 1 miljoen euro mee. Unité maakt deel uit van Utrecht Innoveert, een kennisplatform voor innovatieve projecten in de provincie Utrecht.