f51058.gif

'Zwarte gaten' in beheer uitgaven

London Business School onderzoekt inkoopstrategie 225 hoofden inkoop Europa

Schiphol-Rijk, 11 maart 2004 - De London Business School heeft in samenwerking met Ariba, leverancier van oplossingen op het gebied van spend management, onderzoek gedaan naar de uitgavenpatronen van bedrijven in Europa. In totaal werden 225 hoofden inkoop van Europa's grootste bedrijven ondervraagd. Belangrijkste uitkomst is het bestaan van de zogenaamde 'zwarte gaten' in inkoop; categorieën waar weinig tot geen inzicht is in wat er wordt uitgegeven.

Het onderzoek, uitgevoerd door de Vanson Bourne Group, laat de volgende uitkomsten zien voor Europa:
* Geen inzicht in wie wat spendeert: Meer dan 50% van de bedrijven laat weten dat ze slechts minimaal inzicht en controle hebben over wie wat inkoopt binnen het bedrijf.
* Inzicht in sommige categorieën erg lastig: De ondervraagden laten weten dat de categorieën consultingdiensten, reizen en faciliteiten de gebieden zijn waarin zij het minste inzicht hebben in hun uitgaven. De helft van de ondervraagde bedrijven geeft toe dat zij slechts inzicht hebben in minder dan 25% van de uitgaven in deze gebieden.
* Looptijd leverancierscontracten korter: De looptijd van contracten met leveranciers worden korter door de druk op prijzen. Meer dan een kwart van de ondervraagde bedrijven heeft contracten afgesloten met een looptijd van minder dan 12 maanden, om de druk op leveranciers op te voeren.
* Meer inzicht en controle bij rapportage aan management: In vier van de vijf categorieën die zijn onderzocht, bleken inkoopsystemen het meest efficiënt, wanneer het hoofd inkoop direct rapporteert aan het management.

"Ondanks het feit dat kostenbesparing hoog op de agenda staat bij Europese bedrijven, wordt er nog steeds voor miljoenen ingekocht zonder dat de inkoopafdeling daar controle over heeft. Het rapport toont aan dat veel bedrijven in Europa maar matig inzicht hebben in de inkoop van verschillende categorieën. Dit probleem wordt op korte termijn nog niet opgelost", aldus Steve Muddiman, Ariba's Vice President Marketing voor de EMEA-regio.

Resultaten Benelux
Inkoopafdelingen in de Benelux hebben meer dan gemiddeld inzicht in de uitgaven van de categorieën facilities management, kantoorartikelen, kapitaalgoederen en IT-apparatuur. Zij hebben echter weinig inzicht in de categorieën reizen, directe goederen en drukwerk. Service contracten zijn over het algemeen langer in de Benelux dan in de rest van Europa, alhoewel deze in Duitsland en Italië nog langer zijn. Iets minder dan de helft van de respondenten in de Benelux (43%) vindt service contracten moeilijk om te managen. In Europa ligt dit percentage op 53%.

Het volledige persbericht met Benelux-resultaten, alsook het rapport 'Spend Agenda 2004' is op te vragen via een reply op deze email.

Over Ariba
Ariba, Inc. is de belangrijkste leverancier op het gebied van toepassingen voor Enterprise Spend Management (ESM). Ariba ondersteunt bedrijven die spend management willen ontwikkelen en benutten als kerncompetentie gericht op het significant verbeteren van bottom-line resultaten. Ariba spend management software en services stellen bedrijven in staat om hun organisaties en processen zodanig in te richten dat de totale uitgavencyclus centraal wordt gesteld met als doelstelling het realiseren van efficiency-verbeteringen en structurele besparingen.

Ingezonden persbericht