Partij van de Arbeid

Den Haag, 11 maart 2004

Vragen van het lid Bussemaker (PvdA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.

Kunt u bevestigen dat diverse gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht, lopende contracten met ID-banen stoppen voor mensen van buiten de eigen gemeente? 1)

2.

Om welke gemeenten gaat dit nog meer, behalve Utrecht en Amsterdam?

3.

Hoe beoordeelt u het feit dat als gevolg daarvan 219 mensen met een gesubsidieerde baan op straat komen te staan en voor nog eens 494 mensen ontslag dreigt?

4.

Vindt u het een gewenste ontwikkeling van uw beleid, dat gemeenten als gevolg van de WWB alleen nog voor bewoners van de eigen stad ID-banen willen betalen?

5.

Bent u bereid om samen met de VNG en andere betrokkenen te kijken naar mogelijkheden om tot verevening tussen gemeenten te komen en zo gedwongen ontslag tegen te gaan?

Volkskrant van 11 maart 2004


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.