Partij van de Arbeid

PvdA-voorlichting

Den Haag, 11 maart 2004

Partij van de Arbeid vreest terugloop natuurkwaliteit

De Partij van de Arbeid is teleurgesteld over de kaart, waarin een deel van de natuur als minder kwetsbaar wordt gedefinieerd, die het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft gepresenteerd. Hierdoor zal de beperking om (meer) vee te houden rond bepaalde kwetsbare gebieden, van de baan zijn.

Het doel van de overheid is om de kwaliteit van de natuur te bevorderen. Door de nieuwe opzet die het IPO nu hanteert, zal de kwaliteit van die gebieden juist achteruit hollen.

En in tegenstelling tot de bewering van het IPO zal deze nieuwe opzet geen enkele zekerheid bieden aan boeren voor wat betreft de uitbreiding.

De PvdA meent dat er, vóór er nieuw beleid wordt uitgezet, onderzocht dient te worden of dat niet ten koste gaat van andere beleidsdoelen, zoals dat nu het geval lijkt te zijn.

Voor wat betreft uitbreiding ziet de PvdA maar één oplossing: landbouwontwikkelings-gebieden.

Voor nadere informatie: Harm Evert Waalkens 06 1830 6007

Joanneke Kruijsen 06 1830 6025

Plein 2

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

Tel 070 - 318 3025/Fax 070 - 318 2800*


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweedekamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.