U ontvangt dit bericht van de FNV Berichtenservice. Meer informatie kunt u vinden op http://mondiaal2.cms.fnv.nl/renderer.do/menuId/28244/returnPage/28244/itemId/17194/instanceId/28476/pageId/28206/

FNV Bondgenoten bezoekt Akzo Nobel in Brazilië

Het uitwisselingsprogramma tussen kaderleden van FNV Bondgenoten, hun Duitse en Braziliaanse collega's is van start gegaan. Delegaties van Akzo Nobel, Philips en Unilever kwamen samen met collega´s van FNV Mondiaal en het Observatorio Social Europa afgelopen weekend aan in het Braziliaanse Sâo Paulo, vrijwel direct gevolgd door delegaties uit Duitsland van Bosch, Bayer en Thyssen Krupp. De uitwisseling is georganiseerd door het Braziliaanse onderzoeksinstituut Observatorio Social, dat in opdracht van de FNV en de Duitse IGBCE en IG Metaal onderzoek heeft gedaan naar het sociale beleid van de genoemde bedrijven in Brazilië. Twee delegatieleden doen een eerste verslag.

Gisteren gaven onze Braziliaanse collega's een presentatie over de Braziliaanse arbeidsverhoudingen. De voorzitter van het Observatorio Social, Kjeld Jakobsen, gaf aan dat sinds wij in dit project samenwerken met de Braziliaanse vakbeweging, er al veel verbeteringen zijn bereikt.

Het bedrijfsleven neemt ons nu serieus.

De middag hebben we gebruikt om per bedrijf de bedrijfsbezoeken van vandaag en morgen goed voor te bereiden samen met de Braziliaanse collega's. De delegaties van Akzo Nobel, Philips, Bayer, Bosch en Thyssenkrupp hebben vandaag samen met de Braziliaanse bonden overleg gepleegd met het management en hebben verschillende bedrijven bezocht. De collega's van Unilever gaan morgen ook twee bedrijven bezoeken.

FNV Bondgenoten-bestuurder Ben Roodhuizen heeft vandaag samen met Gesina Hoogsteen, Fons Welters van Akzo Nobel, Cyntia Carneiro van het Observatorio Brazilië en Femke Weiss van het OSE twee verffabrieken en een farmaceutische fabriek bezocht. In alle drie de bedrijven hebben we concreet gesproken over het oprichten van een kadergroep voor alle Akzo Nobel bedrijven (13) in Brazilië. Tevens hebben we de directie opgeroepen in elk bedrijf een ondernemingsraad in te stellen en de arbeidsvoorwaarden van alle Akzo Nobel bedrijven meer op elkaar af te stemmen.

De directies van de drie bedrijven hebben ons toegezegd met de overige directieleden serieus over onze voorstellen te gaan praten. De Braziliaanse vakcentrale CUT zal de voortgang van deze toezegging samen met het Observatorio monitoren.

Over de andere bedrijfsbezoeken later meer.

Karen Brouwer, projectcoördinator Observatorio social Europa

Ben Roodhuizen, FNV Bondgenoten-bestuurder bij Akzo Nobel

10 maart 2004

Zie ook www.observatoriosocialeuropa.org