Vereniging Milieudefensie


Persbericht

Milieudefensie steunt staatssecretaris in strijd tegen diesel 'Driewerf hoera voor Pieter van Geel'

Amsterdam, 11 maart 2004 --- Milieudefensie is enthousiast over de strijdbare taal die staatssecretaris Pieter van Geel van milieu vandaag in de Volkskrant uit over het aanpakken van de uitstoot van met name dieselauto's. Milieudefensie hoopt dat Van Geel niet alleen inzet op strengere normen voor motoren, maar ook denkt aan het duurder maken van diesel.

Campagneleider Verkeer van Milieudefensie, Joris Wijnhoven: 'Diesel is niet alleen buitengewoon smerig, maar ook veel te goedkoop. Dieselrijders profiteren van accijnsvoordelen, waardoor het kilometervreters zijn en dus een relatief grote bijdrage leveren aan het broeikaseffect'. Milieudefensie zal de komende maanden actie gaan voeren tegen de stijgende verkoop van diesel.

Wijnhoven: 'Wij zijn de afgelopen jaren kritisch geweest over de ambities van Van Geel, maar zijn uitlatingen over het terugdringen van uitlaatgassen zijn veelbelovend.' Milieudefensie daagt de staatssecretaris niet alleen uit het dieselgebruik door personenauto's (waaronder veel leasewagens) aan te pakken, maar ook het vrachtverkeer niet ongemoeid te laten. 'Het wordt tijd dat de prijsvoordelen waar deze sector al jaren van profiteert worden aangepakt. We zullen hem steunen bij de tegenwind die hij ongetwijfeld uit de hoek van transporteurs zal ontvangen'.

Onderzoek
Milieudefensie onderzoekt momenteel welke effecten het verhogen van de dieselaccijns met zo'n 10 eurocent heeft. Wijnhoven: 'waarschijnlijk heeft het verhogen van de dieselaccijns een erg gunstig effect op de luchtkwaliteit rond snelwegen en mogelijk ook op de lengte van files. Dat laten we nu uitzoeken. Wij vinden het tijd voor de invoering van het Dieselduppie van Zalm'.
---
Voor meer informatie Milieudefensie persvoorlichting, 020 5507333


---