Regering.nl

11 mrt 2004

'VOORDEEL VAN PRIVATE WGA IN TOEKOMST NOG ONZEKER'

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) is het onzeker of verzekeraars de nieuwe regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) goedkoper kunnen uitvoeren dan de huidige WAO-uitvoerder UWV.

Het kabinet staat voor de keuze of zij de nieuwe WGA-regeling laat uitvoeren door de private verzekeraars of door het 'publieke' UWV. Beide partijen hebben aan het kabinet offertes uitgebracht voor de kosten van de toekomstige uitvoering van de regeling. De WGA maakt onderdeel uit van de nieuwe opzet van de WAO die het kabinet voorbereidt. Mensen die in het nieuwe stelsel meer dan 35% arbeidsgeschikt worden bevonden, komen terecht in deze Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Voordeel
Het voordeel van private uitvoering kan zijn dat (commerciële) verzekeraars een grotere prikkel hebben om gedeeltelijk arbeidsgeschikten weer snel aan het werk te krijgen. Hierdoor kan bij een goede marktwerking de premie omlaag. Het CPB twijfelt echter of er sprake zal zijn van een goede marktwerking. De verzekeraars willen namelijk met 5-jaarscontracten gaan werken. Ook worden verzekerde bedrijven geconfronteerd met 'omschakelkosten' als zij overstappen naar een andere verzekeraar. Winst en uitvoering
De grotere prikkel om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan het werk te helpen, kan bij private uitvoering van de WGA zorgen voor lagere premies. Tegelijkertijd kan uitvoering door verzekeraars leiden tot premieverhoging als gevolg van winstopslag en hogere uitvoeringskosten. Zo leidt uitvoering door meerdere verzekeraars tot lagere schaalvoordelen dan wanneer één publieke organisatie de regeling uitvoert. Ook moeten de private verzekeraars kosten maken om opdrachten te verwerven. Volgens het CPB is het nog niet duidelijk hoe beide effecten zich tot elkaar verhouden en wat het netto-effect is op de premie. Daarnaast wijst het planbureau er op dat de offertes van het UWV en de verzekeraars geen bindend karakter hebben. 'In plaats van offertes gaat het eigenlijk om vrijblijvende doorrekeningen van het premieniveau bij private dan wel publieke uitvoering van de WGA', aldus het CPB.

Bron:
Persbericht CPB
Meer informatie:
Notitie Uitvoering regeling WGA (pdf)