VVD11 mrt 2004 -

Inbreng De Krom bij debat over Verdrag van Aarhus

Tweede-Kamerfractie

Inleiding

We spreken hier over een Verdrag dat al in werking is getreden. De EU zal het spoedig ratificeren, twee van de drie pijlers zijn al in bindende Richtlijnen omgezet die volgend jaar in werking treden, en uitvoeringsprotocollen zijn al vastgesteld. Aarhus is dus gewoon een fait accompli. Leerpunt is, wil het Parlement daadwerkelijk invloed uitoefenen, dat vóórdat internationale milieuregels worden vastgesteld het Parlement een goed inzicht heeft in de inzet van de Regering. Ik wil de Regering dan ook vragen jaarlijks een overzicht op te stellen van internationale milieu-regels die in de maak zijn, en daarbij aan te geven wat de inzet van de Regering is, zodat wij dat in dit Huis vóóraf kunnen bespreken. Kan de Regering dit toezeggen? Debat Parlement Wij kunnen nu dus nog maar wezenlijk over twee zaken spreken: 1. Waarom NU ratificeren 2. De technische omzetting van het Verdrag c.q. de Richtlijnen in Nederlandse wetgevingOm met het eerste te beginnen: het voorstel van de Raad van State om te wachten met ratificatie en uitvoering, totdat de Richtlijnen zijn vastgesteld is achterhaald, die zijn immers al vastgesteld. De Regering geeft aan dat zij qua opzet en structuur al zoveel mogelijk rekening heeft gehouden met beide Richtlijnen. Het argument van de Regering dat zij als Verdragspartner méér invloed kan uitoefenen op de verdere uitbouw van het Verdrag, vind ik ook een begrijpelijk argument. Een aantal Europese landen, hebben dat inmiddels al gedaan. Consequenties voor Nederland en uitvoeringDe doelstellingen van het Verdrag, vervat in de pijlers openbaarheid, participatie van burgers en rechtsbescherming, worden door de VVD fractie ondersteund. Nederland kent wat dat betreft al hoge eisen. Een deel van de verplichtingen die het Verdrag de partners oplegt zijn bij ons al in de wet verankerd. Een ander deel van het wetsvoorstel betreft codificatie van bestaande Nederlandse rechtspraktijk. En v.w.b. de derde pijler, toegang tot de rechter, is geen aanvullende wetgeving nodig, dat hebben wij al geregeld in de AWB. De consequenties van het Verdrag voor Nederland zijn dus te overzien. Ook kan ik de Regering volgen in haar keuze om de openbaarheid van milieu-informatie liefst integraal in de WOB te regelen i.p.v. in allerlei aparte wetten. Maar daardoor is de nieuwe Wob niet alleen van toepassing op milieu-informatie maar op allerlei soorten informatie. Ik zou de Regering willen vragen nog eens in te gaan op de consequenties hiervan.Level Playing Field Het Verdrag en de implementatie ervan in Europese Richtlijnen betekent dat ook andere EU landen nu aan onze hoge eisen moeten voldoen. In de ogen van mijn fractie draagt het Verdrag en de daarop gebaseerde Europese Richtlijnen dan ook bij aan het ontstaan van een level playing field in de Europese Unie, en dat is in het belang van Nederland. Weigeringsgronden en openbare veiligheid De VVD begrijpt dat de openbaarmaking van gegevens van wat voor aard dan ook, die potentieel een veiligheidsrisico of een verstoring van de openbare zouden kunnen opleveren, onder de werkin