VVD11 mrt 2004 - Vragen Balemans over het weren van schoolverlaters door bedrijven Tweede-Kamerfractie
Vragen van het lid Balemans (VVD) aan de minister van onderwijs over het weren van schoolverlaters door bedrijven 1. Heeft de minister kennisgenomen van het artikel 'Bedrijven weren schoolverlaters' in het Parool van 10 maart 2004? 2. Hoe verhoudt zich dit tot de klacht van scholen over het gebrek aan stageplaatsen in het bedrijfsleven? 3. Is het weren van schoolverlaters op grond van het gebrek aan werkervaring het gevolg van het feit dat er onvoldoende stageplaatsen zijn? 4. Kan de minister aangeven of op de opleidingen in de regio Amsterdam voldoende aansluiten op de banen waarin de scholieren na het verlaten van de school willen gaan werken? 11 maart 2004