Regering.nl

Ministeries recent
Kamerstukken
11 mrt 2004
COA GAAT VERTREKCENTRA BEHEREN

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat voor de zomer vertrekcentra inrichten waar uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven in voorbereiding op hun terugkeer.

In de vertrekcentra verblijven uitgeprocedeerde asielzoekers die voor april 2001 naar Nederland zijn gekomen. Het COA onderhandelt momenteel nog met gemeenten over de vestiging van de vertrekcentra, waaronder met de gemeente Dokkum.

De vertrekcentra zijn aangekondigd in het plan vanaanpak van minister Verdonk voor de terugkeer van asielzoekers die langdurig in Nederland verblijven. In dit plan wordt het traject beschreven dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten volgen om terug te keren naar hun land van herkomst.

Traject
In de eerste fase krijgen zij maximaal acht weken lang vanuit hun huidige woonplaats intensieve begeleiding bij de voorbereidingen op hun vertrek. Dit gebeurt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Vreemdelingendienst en het COA in nauw overleg met de gemeenten. Degenen die Nederland na die acht weken nog niet hebben verlaten, worden voor maximaal acht weken geplaatst in een vertrekcentrum. In deze fase moeten de acties die in de eerste fase zijn ingezet, worden afgerond.
De mensen die dan niet zijn teruggekeerd, kunnen nog worden opgevangen in de vreemdelingenbewaring of een uitzetcentrum. Het COA speelt dan geen rol meer. De uitzetcentra (Schiphol en Zestienhoven) zijn bedoeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op korte termijn al terug kunnen naar hun land van herkomst.

Bron:Zie het origineel
Persbericht COA

Zie ook:
23 jan 2004
Verblijfsvergunning voor ruim 2300vreemdelingen 21 nov 2003
Pakket maatregelenvoor terugkeer asielzoekers

Meer informatie:
Terugkeernota kabinet

Lijn

© 2002-2003 Rijksvoorlichtingsdienst