Regering.nl

Ministeries recent
Kamerstukken

VOORSTEL VOOR VERBOD VAN TERRORISTISCHE ORGANISATIES

Minister Donner (Justitie) stuurt binnenkort een wetsvoorstel naar de ministerraad waarmee terroristische organisaties kunnen worden verboden. Het voorstel is onderdeel van de aanpak van het internationale terrorisme.

Met het wetsvoorstel kunnen organisaties die voorkomen op de terrorismelijsten van de Europese Unie, worden verboden. Een plaats op deze lijst is dan voor een rechter voldoende om het verbod uit te spreken. De rechter hoeft zich niet te buigen over het maatschappelijke doel of de werkzaamheden van de organisatie.

De EU-terrorismelijsten worden door de lidstaten bij unanimiteit vastgesteld. Wanneer een organisatie op deze lijst wordt geplaatst, worden ook automatisch alle tegoeden van deze organisatie bevroren. Bovendien is het aan derden verboden om goederen of (financiële) diensten aan deze organisaties te leveren.

Een verbodverklaring van een organisatie is niet hetzelfde als een ontbinding van de organisatie. Iemand die de activiteiten van een verboden organisatie voortzet, is wel strafbaar.

Openbare orde
Het wetsvoorstel is ook van toepassing op buitenlandse organisaties die in Nederland in strijd met de openbare orde handelen. Nadat een rechter heeft vastgesteld dat de organisatie onrechtmatig handelt, mag de organisatie niet langer rechtshandelingen verrichten. Op die manier worden de activiteiten van de buitenlandse organisatie stopgezet. Ook in dit geval is voortzetting van de activiteiten strafbaar.

Bron:Zie het origineel
Persbericht ministerie van Justitie

Zie ook:
20 jun 2003
Nieuwemaatregelen tegen terrorisme en extremisme

Lijn

© 2002-2003 Rijksvoorlichtingsdienst