Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Keywords: Gehandicapten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ga direct naar: Inhoud

Kamerstuk, 11-3-2004

Gebruiksgegevens TraXX naar aanleiding van debat bovenregionaal vervoer

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DVVO-U-2464683

11 maart 2004

Op 10 maart 2004 heeft een debat plaatsgevonden over het bovenregionaal vervoer gehandicapten. In het debat heb ik u toegezegd om de gebruiksgegevens van TraXX over 2003 aan de Tweede Kamer te verzenden. Bijgaand treft u deze gegevens aan.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H. Hoogervorst

* PDF - Kamerstuk - Gebruiksgegevens traxx januari t/m december 2003

Om het kamerstuk op te halen:

Zie het origineel
Gebruiksgegevens traxx januari t/m december 2003 (nieuw venster) Kamerstuk, 11-3-2004 (1 pag., 8 kB)

GEBRUIKSGEGEVENS TRAXX JANUARI T/ M DECEMBER 2003
Percentage
vervoerde
klanten
Totaal
aantal
ritten
Totaal aantal
kilometers
Percentage
van de totale
kosten
>3000 km 921 4,15% 58.209 4.636.825,9 26,68% 81,5
Totaal 22.180 100,00% 254.474 17.382.468,9 100,00% 68,3 Bron: ConneXXion
Som ritlengte in
periode
Aantal
vervoerde
klanten
Gemiddelde
kilometers
per rit