Politie Gelderland-Midden

District; en dan de West-Veluwse bijzonderheden
Publicatiedatum: 11-03-2004

Jaarverslag 2003

Vandaag, donderdag 11 maart, heeft de politieregio Gelderland-Midden haar jaarverslag over 2003 gepresenteerd. Hoewel alle bijzonderheden te vinden zijn op het internet (raadpleeg het jaarverslag op onze site, www.politiegelderlandmidden.nl) wordt deze gelegenheid te baat genomen om op enkele (willekeurige) resultaten in het district West-Veluwe Vallei in te zoomen.

Woninginbraken
Het aantal aangiften woninginbraak stabiliseert in het district ten opzichte van vorig jaar. Het aantal pogingen tot woninginbraak in het district is gedaald, van 29% van het totale aantal naar 25%. Het Inbraak Preventieteam heeft in het verslagjaar 1976 adviezen uitgebracht, waarna 1315 certificaten Politiekeurmerk Veilig Wonen® zijn uitgereikt, omdat bewoners het uitgebrachte preventieadvies hebben opgevolgd. In het jaarverslag zijn tabellen opgenomen. Deze geven het volgende beeld: in Barneveld is 151 keer aangifte gedaan in het verslagjaar (tegen 165 in het jaar daarvoor); in Ede 449 aangiften (tegen 442 in 2002); in Nijkerk 140 aangiften (tegen 156 in 2002); in Scherpenzeel 31 aangiften (tegen 32 in 2002) en in Wageningen 232 aangiften tegen 205 in 2002.

Diefstal af of uit auto
Het aantal diefstallen uit of vanaf auto's is in het district in het verslagjaar met 8 procent afgenomen. Er is 1967 keer aangifte van dit delict gedaan, tegen 2127 keer in 2002. Het aantal voor dit delict aangehouden verdachten dat is overgedragen aan het Openbaar Ministerie is met 3 procent toegenomen tot 185. Het aantal diefstallen van auto's is niet alleen regionaal met 34% afgenomen, ook in de West-Veluwe Vallei is sprake van een forse daling. Werden er in 2002 nog 536 auto's gestolen, in 2003 zijn dit er 309. Andere cijfers uit de tabellen in het verslag: in Barneveld is 345 keer aangifte gedaan van autokraken (tegen 354 in 2002); in Ede is 914 keer aangifte gedaan (tegen 967 in 2002); in Nijkerk is 243 keer aangifte gedaan (tegen 345 keer in 2002); in Scherpenzeel registreert de politie 43 gedupeerden (tegen 58 in 2002) en in Wageningen doen 422 mensen aangifte (tegen 403 in het jaar 2002).

Verkeersongevallen
Het aantal geregistreerde verkeersongevallen is in het district afgenomen tot 3538 ongevallen. Het aantal gewonden dat naar een ziekenhuis moest worden vervoerd is daarentegen gestegen, met name in de unit Noord van het district. In Barneveld van 76 (in 2002) naar 87; in Nijkerk van 21 (in 2002) naar 37 en in Scherpenzeel van 1 (in 2002) naar 3. In Ede daalde het aantal ziekenhuisgewonden van 96 naar 91, terwijl Wageningen in plaats van 11 gewonden in 2002 over het verslagjaar 12 gewonden registreerde. Dramatisch mag het aantal dodelijke slachtoffers worden genoemd. Barneveld 7 (tegen 5 in 2002); Nijkerk 4 (tegen geen in 2002); in Scherpenzeel stabiliseert het aantal op geen; in Wageningen is sprake van 1 dodelijk slachtoffer. In Ede komen in 2003 17 mensen om het leven (tegen 9, 7 en 6 in respectievelijk 2000, 2001 en 2002).
De cijfers uit de tabellen: Barneveld registreert 851 ongevallen in 2003 (tegen 989 in 2002); in Ede worden 1715 ongevallen geregistreert (tegen 1844 in 2002); in Nijkerk zijn 462 ongevallen geregisteert (tegen 539 in 2002); Scherpenzeel registreert sinds 2001 94 verkeersongevallen terwijl in Wageningen 416 ongevallen worden geregistreerd (tegen 477 in 2002).

Vernielingen
Het aantal aangiften vernieling is in het district met 1% afgenomen. Daarmee blijft de West-Veluwe Vallei onder het normplafond dat ze zich gesteld heeft. Er is in het verslagjaar vaker aangifte van vernieling gedaan in Barneveld. In de andere gemeenten van het district is sprake van een daling dan wel een stabilisatie ten opzichte van 2002. De tabellen: in Barneveld 423 aangiften (tegen 377 in 2002); Ede verwerkt 1020 aangiftes (tegen 1041 in 2002); Nijkerk verwerkt 326 aangiften (tegen 323 in 2002); Scherpenzeel noteert 103 aangiftes van vernieling (tegen 110 in 2002) en in Wageningen wordt 495 keer aangifte gedaan tegen 547 in 2002.

En verder
Uit het jaarverslag kan ook voor het district West-Veluwe Vallei veel meer informatie worden gehaald dan zich in dit bericht laat beschrijven. Daarvoor verwijzen we graag naar de informatie op het internet; www.politiegelderlandmidden.nl.

voor nadere informatie:
Bureau Communicatie
politie Gelderland-Midden; district West-Veluwe Vallei Harry Munniksma
0318 688 221

---