Programmabureau Advies Overheid.nl

Minister de Graaf start website 'Andere Overheid'

"De overheid moet kritisch naar zichzelf kijken: naar haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, naar haar interne organisatie en naar de uitvoering van het overheidsbeleid. Hiertoe is het Actieprogramma Andere Overheid in het leven geroepen, waarmee de ministerraad op voorstel van minister De Graaf heeft ingestemd."

"Hiermee geeft het kabinet het startschot voor ingrijpende veranderingen in de verhouding tussen overheid en maatschappij en de wijze waarop de overheid haar taken uitvoert", aldus Minister Thom de Graaf.
Sinds 11 maart is voor het Actieprogramma Andere Overheid een speciale website online: www.andereoverheid.nl.

www.ictu.nl