Socialistische Partij

Het Wereld Natuur Fonds en de jacht op beschermde diersoorten
---

Open brief van Krista van Velzen aan het Wereld Natuur Fonds, 11 maart 2004

---

Wereld Natuur Fonds
t.a.v. drs. N. van Heijst
Postbus 7
3700 AA Zeist

Den Haag, 11 maart 2004

Geachte heer van Heijst,

Tot mijn aangename verrassing kreeg ik gisteren een persbericht van uw organisatie onder ogen over de actie `red de pandabeer'. Deze actie, die u samen met uw jongste leden organiseert verdient alle steun en aandacht. Ik wil u daarmee dan ook veel succes wensen en uiteraard hoop ik dat u uw doelstelling om 250 hectare bos voor de panda te verwerven haalt.

Toch zou ik u graag willen wijzen op een andere kwestie die ook uw aandacht zou verdienen: jagen op beschermde diersoorten. De afgelopen jaren is keer op keer gebleken dat er in natuurreservaten tegen betaling van forse bedragen gejaagd wordt op beschermde dieren, notabene met toestemming van het Wereld Natuurfonds. Het argument zou zijn dat er te veel dieren zouden zijn en dat er uit noodzaak dieren afgeschoten moeten worden. Als uw aanpak werkt en er dieren `te veel zijn' zou u zich ook hier, net als bij de panda, moeten inzetten voor het vergroten van de leefomgeving en niet de vergunning aan de hoogste bieder moeten verkopen.

Want hoe kan het Wereld Natuurfonds bij het samenstellen van de ontheffingenlijst garanderen dat er geen commerciële belangen spelen? Het is vreemd dat Nederlandse plezierjagers jachttrofeeën invoeren onder de paraplu van het WNF. Het WNF heeft een voorbeeldfunctie. Immers, u bent er ook niet voor dat toeristen voorwerpen van bijvoorbeeld ivoor meenemen. Ik lees op diverse websites van reisbureau's in Nederland die gespecialiseerd zijn in jacht, dat het afschieten van een giraffe zo'n EUR 2250,00 kost en de prijs voor het afschieten van een luipaard op aanvraag te verkrijgen is. Het geld dat verdiend wordt met deze vorm van jacht komt naar men zegt ten goede aan de lokale bevolking en zou van invloed zijn op het draagvlak van de lokale bevolking voor natuurreservaten. Toch vraag ik mij af of het promoten en/of toestaan van de jacht op beschermde diersoorten de juiste wijze is om steun en financiën voor natuur te verwerven.

Ik wil het WNF vragen zich in te zetten voor mens en dier die moeten leven in, van of rondom natuurreservaten. Ik wil het WNF aansporen daarvoor andere bronnen aan te boren dan de jacht. Een organisatie zo groot, en met een imposante lijst van wereldberoemde ondersteuners moet toch meer voor lokale overheden kunnen betekenen dan overmaken van geld dat verdiend is met doden van dieren.

Met vriendelijke groet,

Krista van Velzen
SP Tweede Kamerlid

---

Wil je reageren? Mail dan naar kvvelzen@sp.nl

Dossier Dierenwelzijn