VVZI

Beroepsvereniging verpleegkundige en zorg informatica

Verpleegkundigen en zorginformatici hebben een beroepsvereniging opgericht: de VVZI.

Donderdag 11 maart jl. is door het tonen van de website op de eerste ledenvergadering de vereniging VVZI officieel van start gegaan (www.vvzi.nl).
Ruim 80 leden hadden zich aangemeld waardoor na een jaar van voorbereidingen de gang naar de notaris gemaakt kon worden. Volgens de nieuwe voorzitter is er behoefte aan een beroepsvereniging met een praktische inslag. 'In het afgelopen jaar hebben we gediscussieerd over het doel van de vereniging en de naamgeving. Belangrijk was het feit dat we een verpleegkundige of verzorgende achtergrond hebben maar we wilden anderen die zich bezig houden met zorginformatica niet uitsluiten. Het delen van kennis en informatie is dan ook één van de belangrijkste doelstellingen.'

De VVZI, vereniging voor verpleegkundige en zorg informatica, wil zich inzetten voor de ontwikkeling van de zorginformatisering in zijn algemeenheid en specifiek voor de verpleegkundige informatica. Dit doet zij door te kiezen voor een praktijk gerichte aanpak zoals het opzetten van een database met praktisch toepasbare informatie, het organiseren van werkbezoeken op locatie, bevorderen van contact met collega's en het fungeren als gesprekspartner voor landelijke organisaties zoals NICTIZ, AVVV en het LEVV.
Op de eerste ledenvergadering is een start gemaakt met werkgroepen die de specifieke onderwerpen, kennisdeling, het EPD en Pr activiteiten zullen gaan uitwerken.