KNWV

4/3/2004
KITESURFEN - Watersportverbond Kitesurf instructeurs opleiding 2004 weer georganiseerd in samenwerking met Stef de Jong.


--> DE officiële Watersportverbond Kitesurf Instructeurs opleiding voor 2004 is weer gepland. De intensieve vijfdaagse opleiding zal plaatsvinden in de week van 4 tot en met 9 april. Vooralsnog is de locatie Workum en de opleiding wordt net als voorgaande jaren geleid door Stef de Jong.

De KiteSurf Instructeurs opleiding (KSI) van het Watersportverbond is verreweg het meest intensieve opleidingsprogramma voor aankomend Kitesurf Instructeurs.
In vijf dagen krijgt de cursist een grondige scholing in methodieken, didactiek en eigen vaardigheid. De opleiding is erkend door het Ministerie van VWS en het NOC*NSF. De cursus in goed toegespitst op de Nederlandse situatie en heeft een internationale waardering. De hoge eisen voor de Nederlandse lesomgeving zijn ook in het buitenland zeer welkom. Met een KSI diploma heb je dus zeker een stapje voor op niet gecertificeerde instructeurs, of je nu in Nederland of over de grens les gaat geven! Na de midweekse cursus wordt er een stageperiode ingelast, waarna er een theoretisch en praktijk examen wordt
afgenomen. Dit zal na het seizoen plaats gaan vinden, zodat de cursist ruime mogelijkheden heeft zijn stage af te leggen.

Het Watersportverbond werkt samen met Stef de Jong om de cursisten naar het gewenste hoge niveau te brengen. Stef de Jong heeft in Kitesurf land ruimschoots zijn sporen verdiend. Als Team manager van het Coolskin Kiteboardteam weet hij de kitesurfsport op een positieve wijze onder de aandacht te brengen. Het team heeft een aantal talenten in zich verenigd en werkt bijna professioneel aan het behalen van Internationale wedstrijd successen. Stef de Jong is zelf ook een succesvol wedstrijd deelnemer en mocht zich in 2002 nog Nederlands Kampioen noemen. Ook geeft Stef leiding aan zijn eigen Kitesurf school KiteMobile. Met dergelijke kwalificaties van de cursusleider en een bewezen lesprogramma is het Watersportverbond ervan verzekerd dat de opleiding zich ook dit jaar weer ontpopt als veruit de beste
kitesurfopleiding is die er beschikbaar is.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij het Watersportverbond. De kosten voor de cursus bedragen EUR 470,- (Niet leden EUR 628,-) voor de opleiding en EUR 15,75 (niet leden EUR 27,50) voor de Syllabus. Het inschrijfformulier kunt opvragen bij de afdeling ledenservice of via opleidingen@watersportverbond.nl

Postbus 85393 · 3508 AJ Utrecht · Tel.: 030-6566550 ·
info@watersportverbond.nl