Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister Veerman opent 'Waterbirds Around the World'.

30 maart 2004 -
Minister Veerman houdt zondag 4 april om 10.30 uur de officiële openingsspeech op de internationale conferentie 'Waterbirds Around the World'. De Global Flyway Conference 'Waterbirds around the World' wordt gehouden van 4 t/m 7 april 2004 op de Heriot Watt University te Edinburgh. Het is de eerste conferentie die in zijn geheel gericht is op de bescherming van de trekroutes van watervogels gedurende hun gehele jaarcyclus inclusief broedplaatsen, tussentijdse verblijfplaatsen en overwinterings gebieden.

De conferentie richt zich vooral op het stimuleren van noodzakelijke maatregelen op het gebied van bescherming, onderzoek, en duurzaam beheer van alle migrerende watervogels en hun leefgebied. De resultaten van de conferentie zullen worden vastgelegd in de 'Edingburgh Declaration'. Meer dan 450 vertegenwoordigers uit meer dan 90 landen uit alle werelddelen nemen deel aan de conferentie.

De Global Flyway Conferentie wordt door Engeland en Nederland georganiseerd met ondersteuning van Wetlands International en vele andere organisaties en landen. Nederland speelt een actieve rol bij de bescherming van internationale vogeltrekroutes als onderdeel van de mondiale Ecologische Hoofdstructuur. Op initiatief van Nederland heeft de bescherming van de Oost-Atlantische vogeltrekstoute (van Siberië en de Baltische Staten naar Nederland, via Zuid-West Europa naar Afrika) op 1 november 1999 gestalte gekregen via het African-Eurasian Waterbird Agreement (UNEP/CMS/AEWA) Nederland draagt tevens bij aan de ontwikkeling van de Central Asian Flyway en de Flyways of the Americas.

Het volledige programma is te vinden op website: www.wetlands.org