Gemeente Maastricht

Sluitingstijden winkels

Gezien de vragen die de gemeente van ondernemers ontvangt, brengen wij de volgende feiten nogmaals onder de aandacht.

Op 4 mei dienen de winkels vanaf 19.00 uur gesloten te zijn. Dit is overeenkomstig de Winkeltijdenwet en respecteert de bijzondere plaats die de dodenherdenking in onze samenleving inneemt.

Feestdagen zoals Koninginnedag (30 april) en 5 mei vallen niet onder de verplichte winkelsluiting. Mocht 30 april (in de toekomst) op een zondag vallen, dan wordt Koninginnedag op de zaterdag hieraan voorafgaand (29 april) gevierd. Het is aan de winkelier zélf om te bepalen of ze op deze feestdagen dicht óf open zijn, of dat ze bijvoorbeeld eerder sluiten om hun personeel de gelegenheid te geven aan de feestelijkheden deel te nemen.

top

Zoeken _______________

GemeenteLoket


Voor meer inhoudelijke informatie en voor de inzage van stukken en plannen: GemeenteLoket

 Zie het origineel