CORDAID

Mensen in Nood goede doel tijdens Fortis Marathon Rotterdam

Mensen in Nood is volop aanwezig tijdens de Fortis Marathon in Rotterdam op zondag 4 april. Mensen in Nood zet zich al 90 jaar in voor mensen die in noodsituaties verkeren, door rampen of oorlogen, daarnaast heeft ze speciale aandacht voor kinderen. Dankzij sponsor Fortis wordt zondag tijdens de marathon in Rotterdam een kledinginzameling georganiseerd voor Mensen in Nood, onder het motto 'Maak een sportief gebaar'. Ook kunnen lopers zich laten sponsoren voor het goede doel. Syb van de Ploeg en Tasha's World treden voor het eerst op met het speciaal voor Mensen in Nood geschreven lied Find a Way.

Kledinginzameling
Aan de bijna één miljoen bezoekers van de marathon wordt gevraagd een kledingstuk te doneren voor het goede doel. Marathonloper Felix Limo gaf hiervoor de aftrap met het doneren van zijn t-shirt. Ook andere bekende Nederlanders en sporters doneerden een kledingstuk aan Mensen in Nood. Deze zijn 4 april te zien op een fototentoonstelling in het stadhuis van Rotterdam.
Via de Stichting Verkoop je Loop kunnen alle deelnemers aan de marathon zich laten sponsoren voor Mensen in Nood.

Find a Way
Het lied Find a Way is een bijzondere samenwerking tussen Tasha's World and Syb van de Ploeg voor het jubilerende Mensen in Nood. De tekst gaat over mensen die op de vlucht zijn in eigen land. Deze ontheemden staan centraal tijdens het jubileumjaar van Mensen in Nood. Het duet van Tasha's World en Syb van de Ploeg is voor het eerst te horen op 4 april op het AD plein in Rotterdam. Vanaf half april ligt de cd in de winkel. De opbrengst van de single komt ten goede aan Mensen in Nood.

90 jaar Mensen in Nood
Mensen in Nood bestaat dit jaar 90 jaar. Tijdens haar jubileumjaar vraagt Mensen in Nood aandacht voor de bijna 3 miljoen ontheemden in Congo. Deze mensen zijn op de vlucht voor het aanhoudende geweld in hun land. Vooral vrouwen en kinderen zijn slachtoffer van het geweld. Mensen in Nood steunt het werk van lokale organisaties in Congo, die onder moeilijke omstandigheden proberen kleding en voedsel te geven aan de ontheemden. Ook steunt Mensen in Nood programma's die kindsoldaten en getraumatiseerde vrouwen opvangen. Met de opbrengsten van de marathon worden deze projecten gefinancierd.