Perdu

Uitgeverij Cossee en Stichting Perdu
Organiseren een zondagmiddag in de maand:

Café Cossee

Bekende schrijvers lezen voor uit nog ongepubliceerd werk. Musici musiceren. Nieuw talent treedt voor het voetlicht.

4 april a.s.
Hagar Peeters, Guido Snel en Willem van Toorn
Muziek Maria Thijssen

Aanvang 15.00 uur, Toegangsprijs ¤ 2,-
Stichting Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Volgende datum 16 mei a.s.

RESERVEREN
Perdu 020 - 422 05 42

Klik op onderstaande link om verwijderd te worden van de perdu mailing list .
http://www.perdu.nl/sublite/subscribe.pl?persbericht@nieuwsbank.nl