SP

SP eist evaluatie bewijsvoering voor oorlog tegen Irak

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel eist van minister Bot van Buitenlandse Zaken een evaluatie van de inlichtingenrapporten die hebben geleid tot de politiek steun aan de oorlog tegen Irak. Aanleiding is de foutief gebleken informatie over de fabricage van biologische wapens in mobiele laboratoria door Irak. De SP-fractie heeft vandaag vragen gesteld naar aanleiding van de uitlatingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell over de kwaliteit van deze informatie die hij 'niet solide' noemde. Powell vroeg zich af hoe de CIA zulke fouten kon hebben begaan en hoopte dat een onderzoek van het Amerikaanse parlement hierover opheldering geeft.

Van Bommel wil van minister Bot weten of Nederlandse inlichtingendiensten deze informatie al dan niet hebben gebruikt bij de eigen beoordeling van de situatie. Daarnaast heeft hij de minister gevraagd om een deze week verschenen kritisch rapport van een commissie van het Israëlische parlement over de slechte kwaliteit van de inlichtingen van de Israëlische geheime dienst over de dreiging van Irak.

Van Bommel: 'Ik wil de mening van de minister weten over deze ontboezeming van zijn Amerikaanse collega en ik ben zeer benieuwd hoe de Nederlandse inlichtingendiensten met de kwestie van de mobiele laboratoria om zijn gegaan. Ik sluit niet uit dat de Nederlandse politieke steun aan de oorlog gebaseerd was op een al te goedgelovige houding van de Nederlandse regering. Dat zou een blamage zijn.'

Meer informatie: Harry van Bommel, (06) 22 788 043


03 apr 04 20:51