STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

Greenpeace start bloedonderzoek naar giftige stoffen

GREENPEACE START BLOEDONDERZOEK NAAR GIFTIGE STOFFEN

Greenpeace Nederland laat de komende weken onderzoek doen naar giftige stoffen in mens en dier. De milieuorganisatie roept mensen op zich hiervoor aan te melden. Uiteindelijk zal bij honderd mensen en vier diersoorten bloedonderzoek plaatsvinden. Het gaat om schadelijke stoffen die in veel dagelijkse producten zoals computers, vinylzeil en parfum zijn verwerkt. Professor Sauer van het Academisch Ziekenhuis Groningen is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek bij mensen. De Europese Unie werkt aan een nieuw Europees chemicaliënbeleid. Greenpeace wil dat in Europa de productie en toepassing van giftige stoffen verboden wordt. Om dit te ondersteunen kan het publiek meedoen aan de handtekeningenactie: eis een lichaam zonder gif.

Vandaag publiceert Greenpeace het rapport Gif bloedlink - het verhaal dat niemand wil horen. Dit rapport geeft niet alleen aan waar de giftige stoffen zijn aangetroffen, maar ook wat de schadelijke effecten kunnen zijn. Zeven wetenschappers geven commentaar naar aanleiding van recente onderzoeken. Hoe sterk hun visies soms ook uiteenlopen, over één ding zijn deze wetenschappers het vrijwel eens: dit soort stoffen hoort niet thuis in ons milieu en dus niet in het lichaam van mens en dier.

Het bloedonderzoek van Greenpeace richt zich op giftige stoffen(1) die slecht afbreken in het milieu. Deze stoffen zitten in producten die consumenten dagelijks gebruiken en ze belanden zowel tijdens de productie, het gebruik en de afvalfase in het milieu. De stoffen zijn van de Alpen tot op de Noordpool teruggevonden. Vaak hopen ze zich op in het vetweefsel van mens en dier en komen zo terecht in de voedselketen. Onderzoekers vonden de schadelijke stoffen terug in sediment, schelpdieren, visdiefjes, walvissen en ijsberen. Het gaat om stoffen die al in kleine hoeveelheden schadelijk kunnen zijn; vaak zijn het notoire hormoonverstoorders. Een van de stoffen leidde tot geslachtsverandering bij krokodillen. Nederlandse bedrijven dragen ook hun steentje bij aan deze vervuiling: vier van de vijf onderzochte stofgroepen worden in ons land geproduceerd. Het is niet de eerste keer dat Greenpeace onderzoek doet naar deze stoffen. Vorig jaar werden deze stoffen aangetoond in regenwater en daarvoor in huisstof.

'We roepen het publiek op mee te doen aan het bloedonderzoek en ons te steunen in onze eis voor een lichaam zonder gif,' zegt Bart van Opzeeland van Greenpeace. Er zijn speciale ansichtkaarten gericht aan Staatssecretaris Van Geel van Milieu, waarop mensen hun handtekening kunnen zetten. Ook via de Greenpeace-website kunnen mensen de actie ondersteunen of zich aanmelden voor het bloedonderzoek. De handtekeningenactie wordt ondersteund door Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Waddenvereniging, Stichting de Noordzee, WECF, Stichting Reinwater en de Dierenbescherming.

Nederland is vanaf 1 juli voorzitter van de Europese Unie. Greenpeace wil dat Van Geel zich inzet voor een streng Europees chemicaliënbeleid (REACH) met een verbod op de productie en het gebruik van giftige stoffen en de afspraak dat de industrie overstapt op niet-schadelijke alternatieven. Voor veel schadelijke stoffen of toepassingen bestaan al alternatieven. Bovendien moeten stoffen daadwerkelijk veilig zijn (voorzorgsprincipe) voor ze op de markt gebracht worden. Daarnaast moet informatie over stoffen en producten toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen met deze wettelijke maatregelen kan een eind gemaakt worden aan deze onnodige vervuiling van het milieu.