Nationaal Actieplan Seksueel Misbruik Kinderen

Maandag 5, 19 en 26 april 2004

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik van jonge kinderen

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik is voor de meeste diagnostici een ingewikkelde zaak. Toch worden zij regelmatig met vragen hierover geconfronteerd. In deze cursus worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd en gesprekstechnieken met ouders en kind geoefend. Ingegaan wordt op de verschillen tussen diagnostiek in de forensische- en de hulpverleningscontext.

Docenten

mevrouw dr F. Lamers-Winkelman, orthopedagoog/psychomotorisch therapeut, verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en bij Het Spalier, afdeling Kinder- en Jeugd Trauma Centrum, Aerdenhout.

gastdocent: mevrouw drs I. Bicanic, psycholoog/psychomotorisch therapeut, werkzaam bij het Kinder- en Jeugd Traumacentrum te Haarlem en bij de afdeling Medische Psychologie van het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis te Utrecht.

Doelgroep

Hulpverleners, werkzaam bij RIAGG's, (gezins)voogdijverenigingen, MKD's, Raden voor Kinderbescherming, poliklinieken: (ortho)pedagogen, kinderpsychologen,kinderpsychotherapeuten en maatschappelijk werkenden. De cursus is niet geschikt voor hen die werken met verstandelijk gehandicapte patiënten. Kennis op het gebied van psychodiagnostiek is vereist.

Doelstelling

Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, voortbordurend op een redelijke basiskennis omtrent seksueel misbruik van jonge kinderen en kennis omtrent de 'gewone' diagnostiek.

Inhoud


* signaleren;
* brede band diagnostiek, waaronder: kinderseksualiteit, waarde van de gangbare testbatterij ten behoeve van diagnostiek, gezinsdiagnostiek, opbouw van een diagnostisch proces;
* gerichte diagnostiek met betrekking tot mogelijkseksueel misbruik: voorwaarden voor het uitvoerenvan een interview, de opbouw van een gericht interview, over suggestie en andere relevante zaken;
* spanningsveld tussen hulpverlening en justitie, waaronder ethische aspecten van rapportage aan justitie;
* diagnostiek en dan?, waaronder: opzetten van eenhulpverleningsplan, kindergroepen en oudergroepen.

Werkwijze

Inleidingen door de docent, analyses van videofragmentenen praktische oefeningen.

Data

Maandag 5, 19 en 26 april 2004 van 9.30 - 16.30 uur Tussen de middag zal voor broodjes worden gezorgd.

Kosten

510,- euro inclusief literatuurklapper en lunches.

Accreditering

Beroepsregister Maatschappelijk Werkers: 7 punten GZ-Psycholoog: 18 uren diagnostiek
---


---

Laatst gewijzigd: 19-12-2003