Stadsdeel Zeeburg

Herstraten Veemarktterrein

Het Veemarktterrein is al jaren in gebruik als bedrijventerrein. De sporen hiervan zijn te zien in de bestrating. Er zijn veel verzakkingen en met name langs de gevels bij de inritten is dit storend. Door spoorvorming in de rijweg ontstaan er bij regenval veel plassen. Verder is er behoefte aan meer parkeerplaatsen, onder ander omdat er aan de Veelaan parkeerplaatsen zijn verdwenen.

Omdat dit gebied van economische belang is, is het noodzakelijk bovenstaande problemen te verhelpen. Stadsdeel Zeeburg gaat dan het bedrijventerrein herstraten zodat het gebied weer op een normale manier toegankelijk is.

Planning
De werkzaamheden beginnen op maandag 5 april 2004 en duren naar verwachting tot eind juni/begin juli. De uitvoering vindt plaats in verschillende fasen. Het gebied wordt in twee delen opgesplitst. In het oostelijke en westelijke deel van het middenplein gaan twee ploegen tegelijk aan de slag. Er wordt eerst een stuk opgebroken van 10 à 15 meter lang. De volgende dag wordt het volgende stuk opgebroken. In het eerste stuk wordt de ondergrond gereed gemaakt voor de nieuwe bestrating. De volgende dag schuift het weer een stuk op en krijgt het eerste deel de nieuwe bestrating.

De Veemarkt blijft in verkeer, met uitzondering van de werkvakken. Op deze wijze wordt de overlast tot een minimum beperkt en blijven de bedrijven optimaal bereikbaar.

Meer informatie
Heeft u vragen over het herstraten van de Veemarkt? Tijdens de werkzaamheden is er namens het stadsdeel een opzichter aanwezig: dit is Gerard Bakker. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken en is aanspreekbaar voor vragen over het verloop van het werk. U kunt hem ook telefonisch bereiken op tel. (06) 413 746 95.

Opzichter Gerard Bakker