HBAG Bloemen


17-02-2004
Vroegveilen
Eerste periode vroegveilen Bloemenveiling Aalsmeer start op 5 april 2004

Eind 2003 heeft Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) besloten om in 2004 in totaal 15 weken om 06:00 uur te starten met veilen. De eerste periode duurt 11 weken en start op maandag 5 april tot en met vrijdag 18 juni (week 15 tot en met 25). Deze periode is de traditionele piekperiode, waarin zowel Pasen als de verschillende moederdagen vallen. Om de piek voor moederdag goed op te kunnen vangen, is Koninginnedag dit jaar een veildag. De zogenaamde extra vroegveildagen, waarbij om 05.30 uur werd gestart met veilen, zijn vervallen.

In het najaar volgt nog een periode van 4 weken waarin om 06:00 uur wordt begonnen met veilen. Deze loopt van maandag 6 september tot en met vrijdag 1 oktober (week 37 tot en met 40). De ervaringen in 2002 en 2003 hebben aangetoond dat juist in deze twee perioden logistiek en commercieel gezien de meeste activiteiten plaatsvinden. Voor de tweede periode geldt dat de aanvoer bij bloemen, maar vooral ook bij planten, groot is.

De keuze voor 15 weken verdeeld over twee periodes is het gevolg van een zorgvuldige afweging van de belangen van de aanvoerders, de groothandel en exporteurs en de eigen organisatie. De meningen over het optimale aantal weken 6-uur veilen lopen sterk uiteen, afhankelijk van de positie en het individuele belang van de gesprekspartners. Overwegingen daarbij zijn prijsvorming, kosten, de belangen van medewerkers (zowel van kopers als van de VBA) en de logistieke noodzaak. Het is het streven van de VBA om te komen tot één landelijk startmoment van veilen, dat niet noodzakelijkerwijs 06:00 uur is.


---

Bloemenveiling Aalsmeer (VBA) Afd. Communicatie
Legmeerdijk 313, Postbus 1000 1430 BA AALSMEER
Telefoon: 0297 392054
Fax : 0297 - 390021