Ingezonden persbericht


Aankondiging training 'Politiek Bedrijven' raakt gevoelige snaar

Hilversum, 1 maart 2004

Politiek komt in iedere organisatie voor. Het succes van een organisatie hangt mede af van de mate waarin medewerkers zaken gedaan krijgen. Het kunnen analyseren van politieke structuren en daardoor effectiever kunnen werken is voor organisaties en individuele medewerkers een belangrijke vaardigheid. Op veel gerenommeerde universiteiten in onder andere de Verenigde Staten is het vak 'Power and Politics' een vast onderdeel van de opleiding. In Nederland leren de meeste van ons het door schade en schande in de praktijk. Of niet, omdat we afhaken. Kennisplatform Direction uit Hilversum organiseert daarom op 5 t/m 7 april 2004 (voor managers met minder dan 3 jaar management ervaring) en op 12 t/m 14 mei 2004 (voor managers met meer dan 3 jaar management ervaring) in Utrecht de training 'Politiek Bedrijven'. Deze training helpt managers om politieke structuren en patronen sneller te herkennen en om er effectief en positief mee om te leren gaan. Zo leren zij zichzelf en daarmee hun organisaties succesvoller te maken.

"Ervaren en onervaren managers hoor je steeds vaker aanlopen tegen de politieke cultuur binnen de eigen organisatie. Waarom worden mijn goede voorstellen niet altijd gehoord? Waarom duurt het soms "eeuwig" voordat een besluit genomen wordt? En hoe komt het dat sommige afspraken gewoon niet worden nagekomen?

Het politieke spel kost veel managers 'negatieve' energie, gaat ten koste van de prestaties en is soms zelfs de reden om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

Voorbeelden die in vrijwel iedere organisatie voorkomen, want het gras is bij de buren echt niet groener", aldus Dr. Martin Hetebrij, adviseur en trainer op het gebied van politiek handelen en docent aan de School voor Humanistiek.

"Politiek bedrijven is een ambacht, de basis voor je eigen functie uitoefening en het functioneren van je organisatie. Je kunt er bijna alles over leren. Je kunt structuren herkennen, regelmatigheden gaan zien, bewust posities kiezen en handelswijzen uitstippelen. Je kunt op een positieve en effectieve manier met het politieke spel omgaan en mensen sturen om zaken gedaan te krijgen die voor je werk van belang zijn. Dit leren we managers in de driedaagse training Politiek Bedrijven. Het is zowel een inzicht- als vaardigheidstraining, waarbij theorie door middel van voorbeelden en praktische oefeningen wordt geïllustreerd. Daarnaast word je individueel gecoached."

Ter ontwikkeling van het uiteindelijke programma heeft Direction uitgebreid onderzoek gedaan binnen diverse organisaties. De resultaten zijn verwerkt in twee programma's rond dit thema, voor de twee te onderscheiden groepen young -en high potentials. De inhoud van de programma's is gelijk, alleen is de nadruk, en dus de discussie, per groep anders. Zo zal tijdens de training voor young potentials de nadruk liggen op het beter leren herkennen van macht en politieke invloeden en zal de nadruk tijdens de training voor high potentials liggen bij het beter leren hanteren van macht en politieke invloeden.

Gezien de actualiteit van het thema 'Politiek Bedrijven' is de training al door diverse organisaties opgenomen in het Management Development programma. Maar niet altijd zonder slag of stoot. "Het is een zeer actueel maar ook gevoelig onderwerp binnen veel Nederlandse organisaties, dat niet altijd als positief wordt beschouwd. Wanneer tijdens het programma echter de politieke processen en patronen benoemd, besproken en herkend worden, wordt de gevoelige snaar minder gevoelig en is het een gegeven waar met succes naar gehandeld wordt", aldus Esther Mollema, programma directeur bij Direction.

--------------------------------