Eerste Kamer der Staten Generaal

Nieuwe datum plenaire behandeling Wet op de jeugdzorg

dinsdag 9 maart 2004

De plenaire behandeling van de

* Wet op de jeugdzorg (28.168)
vindt plaats op 5 en 6 april 2004.

De behandeling op 8 en 9 maart was uitgesteld in verband met ziekte van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.