Gemeente Gouda


04.056 gemeenteraad in gesprek met gouwenaars

Persbericht van de griffie

Gemeenteraad in gesprek met Gouwenaars; nieuwe aanpak moet politiek dichter bij burger brengen

Op maandag 5 april gaat de gemeenteraad van Gouda in gesprek met inwoners van de stad. In de Agnietenkapel op de Nieuwe wordt de eerste van een serie gespreksbijeenkomsten gehouden. Minimaal drie van dergelijke avonden volgen later dit jaar op verschillende locaties. Inwoners kunnen zelf discussiepunten aandragen. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.

Er wordt veel geklaagd over de lokale politiek in Nederland. Men luistert niet voldoende en burgers hebben te weinig te zeggen over hun eigen wijk. De gemeenteraad van Gouda wil daarom rechtstreeks in gesprek met inwoners van de stad. Hierdoor zijn raadsleden beter op de hoogte van wat er speelt en kan gebruik gemaakt worden van de ideeën die bewoners aandragen.

Voor de inwoners van Gouda betekent dit dat er een plek ontstaat waar zij hun invloed kunnen laten gelden. Ze kunnen raadsleden direct aanspreken en krijgen onmiddellijk te horen hoe politieke partijen denken over ingebrachte onderwerpen. Daarnaast wordt nog tijdens de bijeenkomst bepaald hoe het onderwerp verder wordt afgehandeld.

De gesprekken vervangen deels de inspraak bij raadscommissies. Het is nog steeds mogelijk een commissie toe te spreken. Inspraak over onderwerpen die niet op de agenda voor de commissie staanworden echter verwezen naar de gespreksbijeenkomsten.

Voor 5 april hebben zich meerdere sprekers gemeld. De Spraakmakers is één van hen. Volgens deze groep actieve burgers kan de Goudse politiek versterkt en verbeterd worden. Zij willen hierover in discussie met de gemeenteraad.

De bijeenkomsten worden geleid door de heer Joh. D. van Dijk, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. De eerstvolgende bijeenkomst na 5 april is gepland op woensdag 2 juni. Gesprekspunten voor deze bijeenkomst kunnen worden ingediend tot 24 mei bij de griffie van de gemeenteraad (0182-588549).


---- einde bericht ----