Gemeente Barneveld


Stickeren van de grijze en groene minicontainers van start!

Op maandag 5 april start de actie om alle grijze en groene containers in de gemeente Barneveld te voorzien van een sticker. Alle huishoudens krijgen een brief met informatie wanneer en hoe de containers gestickerd worden. Op deze manier worden alle containers geregistreerd en is duidelijk van wie welke container is. De informatie op de sticker bestaat uit een code van een aantal stippen, het adres, huisnummer, postcode en containertype. Er staan geen namen op de stickers!

Waarom een herkenningssysteem voor minicontainers?

De afgelopen jaren is geconstateerd dat er zeer veel minicontainers in omloop zijn waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald. Met een verscherpte controle van het adressenbestand, de betalers van afvalstoffenheffing en ongeregistreerde woningen is nu een goed adressenbestand samengesteld. Het bleek dat het nog al eens voorkwam dat er bij één woning gebruik werd gemaakt van meerdere containers zonder dat daar voor betaald werd, of dat er containers staan bij een woning die niet geregistreerd staat en waar ook geen afvalstoffenheffing wordt betaald.

Een andere reden om het herkenningssysteem in te voeren is een eventueel onderzoek naar de invoering van Diftar, dat staat voor gedifferentieerd tariefsysteem. Dit systeem gaat uit van 'de vervuiler betaalt'. Maar zover is het nog niet in de gemeente Barneveld.

Wat wordt er gecontroleerd met de stickers?

De huisvuilwagens worden binnenkort uitgerust met speciale camera's die de gestickerde containers herkennen. Containers die niet gestickerd zijn worden dan niet geleegd. Ook als er 'geknoeid' is met de sticker en dus niet meer leesbaar voor de camera, wordt de container niet geleegd.

Als containers vermeld staan als gestolen worden ze geblokkeerd in het systeem en dus niet meer geledigd.

Het stickeren van de containers

Alle huishoudens die afvalstoffenheffing betalen en geregistreerd staan krijgen tussen 19 maart en eind april een brief in de bus met de alle informatie over het stickeren. Dus ook wanneer de containers aan straat gezet moeten worden voor het stickeren. Die dagen zullen in ieder geval niet gelijk vallen met de ledigingsdagen, dat betekent dat de containers een keer extra aan de weg gezet moeten worden. In totaal gaat het hier om ca. 15.000 adressen. Mensen die in appartementen of hoogbouw wonen, ca. 2000 adressen, krijgen geen brief. Omdat zij gebruik maken van de verzamelcontainer is de stickeractie niet nodig voor deze groep inwoners. Zij hebben een sleutel waarmee ze de kleppen van de ondergrondse containers kunnen openen.

Informatie

Vanaf 22 maart 2004 is een speciale telefoonlijn open voor vragen: (0342) 415830.

Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur en van 12.30-17.00 uur. Zo kan er gebeld worden met vragen over:
* adresgegevens kloppen niet met stickergegevens
* aantal opgegeven containers is niet juist
* beschadigde of niet goed plakkende stickers
* bij de buren is wel gestickerd maar bij betrokkenen niet
* aanvragen van een extra container (tegen betaling)

Barneveld, 19 maart 2004
Mutatiedatum 19/03/2004