Ingezonden persbericht


Burger heeft geen probleem met uitwisselen gegevens binnen de overheid.

Persbericht van EPN ­ Platform voor de informatiesamenleving

Den Haag, 23 maart 2004 - Maar liefst 75% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder is voor de uitwisseling van gegevens tussen overheden als daarmee de administratieve lasten worden verlicht. Dit blijkt uit onderzoek van EPN naar regels waarvan burgers vinden dat die overbodig zijn en afgeschaft kunnen worden. De ondervraagden die tegen uitwisseling zijn, wijzen op het verlies van privacy en het gevaar dat gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Een deel van de tegenstanders geeft aan geen probleem te hebben met uitwisseling binnen de overheid als zij zelf daarvoor goedkeuring kunnen geven.

65% van ondervraagden vindt dat de overheid verschillende regels op het gebied van de administratieve lasten moet schrappen. Keer op keer moet de burger op verschillende formulieren dezelfde gegevens invullen. Bij de aanvraag van huursubsidie bijvoorbeeld vraagt de gemeente naar gegevens die al lang bekend zijn bij andere overheidsorganisaties. Administratieve rompslomp bij huursubsidie staat onbetwist bovenaan bij de wens regels af te schaffen, gevolgd door de administratieve rompslomp bij belastingregels en in de gezondheidszorg.

Uitwisseling van gegevens binnen de overheid kan gerealiseerd worden door een wettelijke regeling voor eenmalige gegevensverstrekking. Dit betekent dat overheden niet meer om gegevens mogen vragen als die al (elders) bij de overheid bekend zijn. Met de invoering van een Wet op de Eenmalige Gegevensverstrekking verlicht de overheid de lasten van de burger (en bedrijven) daar waar ze het meest gevoeld worden: de administratieve rompslomp. Door ict is het vrij eenvoudig gegevens van de ene overheidsdienst naar de andere door te sturen. Bovendien levert dit soort gegevensuitwisseling de overheid zelf ook miljarden op. In België bijvoorbeeld levert de Kruispuntbank, waar de gegevens worden uitgewisseld, jaarlijks alleen al twee miljard euro extra op door effectievere bestrijding van fraude in de sociale zekerheid.

De Tweede Kamer steunt de burger in zijn roep om administratieve lastenverlichting. In februari is met grote meerderheid een motie van VVD-Tweede-Kamerlid Zsolt Szabó aangenomen waarbij de Kamer minister Thom de Graaf van bestuurlijke vernieuwing opdraagt vaart te maken met de invoering van eenmalige gegevensverstrekking. Volgens de plannen wordt dit echter niet voor 2007 ingevoerd.

Op 5 april a.s. organiseert EPN met de Provincie Noord-Brabant en het Bureau Voorlichting van het Europees Parlement een publiek debat waarbij de plannen van het kabinet ter discussie komen. Tijdens het debat staat de regionale praktijk centraal en is de vraag wat 'Den Haag' en 'Brussel' kunnen doen om lokale en regionale ict successen te verspreiden. Geïnteresseerden in deze bijeenkomst kunnen zich voor meer informatie wenden tot: Arthur van Buitenen, email: arthur.vanbuitenen@epn.net, tel: 0651358848.

Over EPN
EPN ­ is een onafhankelijke stichting die zich sinds 1994 inzet voor het versneld invoeren van maatschappelijke breedband diensten en ict toepassingen. In het Platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd.

Over het onderzoek
Dit onderzoek is in opdracht van EPN uitgevoerd door de stichting CentERdata te Tilburg. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep van 2085 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Over CentERdata
CentERdata is gespecialiseerd in dataverzameling via internet en als stichting verbonden aan de Universiteit van Tilburg (UvT). CentERdata doet onderzoek voor wetenschappelijke organisaties, de overheid en het bedrijfsleven.


---