Dienstenbond CNV

Praat mee over veilig en gezond werken

Wat u ook doet voor de kost, geen enkele baan is zonder risico's. Veel leed kan voorkomen worden als u zich wapent met voldoende kennis. Kennis over wat de risico's zijn en hoe je ze kunt beperken. In april en mei organiseert het CNV samen met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid een aantal bijeenkomsten om veilig en gezond werken te promoten. De bijeenkomsten vinden verspreid over het land plaats en zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Iedere bijeenkomst behandelt een actueel arbo onderwerp. De deelname is gratis.

Tot de zomer van 2004 worden vier bijeenkomsten georganiseerd. De eerste twee gaan over het voorkomen van RSI, waarbij de ene meer kijkt naar RSI in het algemeen en de andere zich speciaal richt op RSI bij mensen die met een computer werken. We willen u bewust maken van de risico's die u loopt en aangeven wat u kunt doen om RSI te voorkomen. We gaan oefenen met verschillende hulpmiddelen en u krijgt tips. Heel praktisch dus.
In bijeenkomst 3 gaan we praten over een ieders praktijkervaringen met arbeidsomstandigheden. Hier kunt u uw ei kwijt als u vindt dat zaken niet goed gaan (of juist wel). Bijeenkomst 4 tenslotte gaat over agressie tijdens het werk en is speciaal bedoeld voor mensen die in uniform werken.

Waar en wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?

· 5 april 2004 van 1730 uur tot 2100 uur : workshop RSI, voorkomen door jezelf; lokatie: Kortehemmen (Friesland)

· 21 april 2004 van 1400 uur tot 1700 uur: RSI gezond beeldschermwerk; lokatie: Hoofddorp (Noord- Holland)

· 26 april 2004 van 1400 uur tot 1700 uur: uw praktijkervaringen met arbeidsomstandigheden; lokatie: Leusden (Utrecht)

· 11 mei 2004 van 930 tot 1600 uur: agressie tegen het uniform; lokatie: Driebergen (Utrecht)

wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie over een van de bijeenkomsten, mail naar info@veiligengezondwerken.nl
nogmaals: u hoeft geen lid te zijn om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Het project veilig en gezond werken gaat drie jaar duren. Uiteindelijk zullen er 120 bijeenkomsten worden georganiseerd. Wilt u op de hoogte blijven? Ook dat kan via een e-mail naar info@veiligengezondwerken.nl..

Tenslotte: wees niet bang voor saaie bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten zijn interactief opgezet. En: de opgedane kennis is meteen te gebruiken op de werkplek!


---- --