Gemeente IJsselstein


Commissievergaderingen
donderdag, 25 maart 2004 - 14:51 CET

Van 5 t/m 8 april 2004 vinden in het stadhuis commissievergaderingen plaats.

Commissie Woon-/Leefomgeving en Mobiliteit
Maandag 5 april 2004, 20.00 uur in stadhuis

Algemeen Overleg

- Concept raadsvoorstel tot vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan IJsselstein 2004 t/m 2008
Overige, waaronder regionale, aangelegenheden:

- Presentatie nota Integrale Handhaving

- Landelijk beleid gedogen

Commissie Middelen
Donderdag 8 april 2004, 20.00 uur in stadhuis

Deze commissievergadering zal niet plaatsvinden in de raadzaal, maar in de multifunctionele ruimte.

Algemeen Overleg

- Kaderstellende notitie Programmabegroting 2005 Overige, waaronder regionale, aangelegenheden:

- Notitie griffier inzake Rekenkamer

Aanwezigen op de publieke tribune kunnen tijdens de vergadering gebruikmaken van het inspreekrecht. U kunt de agenda en vergaderstukken inzien op het stadhuis.

De commissievergaderingen Bestuur & Veiligheid op donderdag 1 april 2004, Welzijn & Onderwijs op dinsdag 6 april 2004 en Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling op woensdag 7 april 2004 vervallen.