Technische Universiteit Delft

Promoties

Sloopafval
5 april 2004 | 10.30 uur
hr. K. van Dijk | civiel ingenieur
promotor | Prof.dr.ir. Ch.F. Hendriks (fac CiTG)
toeg.prom. | Dr.ir. A. Fraaij (UHD-fac CiTG)

Closing the claybrick cycle
In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 16 miljoen ton bouw- en sloopafval geproduceerd. De steenachtige fractie hiervan bedraagt zo'n 70% en bestaat uit betonpuin en metselwerkpuin. Dit steenachtig puin wordt gebroken en hergebruikt in de wegenbouw als funderingsmateriaal. Nu het aantal wegenbouwprojecten afneemt ontstaan er problemen met de afzet van dit steenachtig puin. Voor betonpuin is er een alternatief, namelijk het gebruik van betongranulaat als vervanger van grind in de betonproductie. Voor metselwerkpuin bestaat er echter nog geen recyclingsmogelijkheid. Dit was aanleiding om onderzoek te doen naar de recycling van metselwerkpuin in de keramische industrie. In een samenwerkingsverband met TNO en TU Delft is er een thermisch proces ontwikkeld, waarmee uit het selectief gesloopte metselwerkpuin zo'n 45% van de bakstenen kan worden teruggewonnen. Deze bakstenen zijn herbruikbaar in nieuw metselwerk. De restfractie bestaande uit gebroken bakstenen en mortel wordt gescheiden met magnetische scheiding. Deze uit de mijnbouw afkomstige scheidingsmethode, is gebaseerd of de magnetische susceptibiliteit van materialen en is geschikt, omdat bakstenen tussen 3% en 5% ijzer bevatten. De restfractie kan worden gescheiden in een pure baksteenfractie (>90%) en mortelfractie (93%). De baksteenfractie is gebruikt voor het vervaardigen van bakstenen. De fractie is vermalen (
Voor verder lezen:

* Computational modelling of masonry, brickwork and blockwork structures ed. by J.W. Bull, 2001

* Design of structural masonry by W.M.C. McKenzie, 2001
* Concrete masonry designer's handbook by John Roberts, Alan Tovey and Anton Fried, 2001


--------------------------------------------------
Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter TU Delft
directie Marketing & Communicatie
tel.: 015 278 5454
fax: 015 278 1855
GSM: 06 20408176

---------------------------------------------------