Technische Universiteit Delft

Brandwerend
5 april 2004 | 15.30 uur
hr. J.H.H. Fellinger | civiel ingenieur
promotoren | Prof.ir. J.W.B. Stark en prof.dr.ir. J.C. Walraven (fac CiTG)

Shear and anchorage behaviour of fire exposed hollow core slabs Kanaalplaten zijn een populair vloersysteem gemaakt van geprefabriceerd beton met strengen van voorgerekt staal. Tijdens brand moeten kanaalplaatvloeren hun dragende en scheidende functie gedurende enige tijd behouden. De vloer kan bezwijken op 4 verschillende manieren: buiging, verankering, afschuifbuigbreuk en afschuiftrekbreuk. De afschuif- en verankeringscapaciteit hangen af van de treksterkte van beton. Scheurvorming door thermische vervormingen leiden daardoor tot een grote vermindering van de weerstand tegen deze bezwijkvormen. In de brandvoorschriften wordt alleen getoetst op bezwijken op buiging terwijl brandproeven hebben aangetoond dat de andere bezwijkvormen maatgevend kunnen zijn. Hierdoor wordt de brandwerendheid van de vloeren in de regelgeving overschat hoewel deze proeven mogelijk veel conservatiever zijn dan de praktijk. In ieder geval kan er geen ontwerp worden gemaakt dat optimaal recht doet aan zowel de veiligheid als de economie.
Het doel van het onderzoek is het verwerven van inzicht in het brandgedrag van kanaalplaatvloeren ten aanzien van afschuiving en verankering en het ontwikkelen van de modellen om dit gedrag te voorspellen.
Hiervoor zijn 27 brandproeven gedaan op ware grootte. Twee 2D modellen volgens de eindige elementen methode (EEM) zijn gemaakt die gebruik maken van nieuw ontwikkelde constitutieve modellen voor de aanhechting van de strengen, gebaseerd op een adhesie - frictie analogie, en voor beton. De constitutieve modellen zijn met succes gekalibreerd op basis van 60 kleine schaal proeven bij verhoogde temperatuur. De EEM modellen zijn met succes gevalideerd op basis van de brandproeven. Met de modellen is een gevoeligheidsstudie uitgevoerd. Hiermee is aangetoond dat de verhindering van de uitzetting door de oplegcondities en de toeslag in het beton van groot belang zijn, hetgeen in het ontwerp moet worden beschouwd. Omdat de afschuif- en verankeringcapaciteit reeds in het begin van de brand sterk terugloopt en daarna nauwelijks verder terugloopt wordt aanbevolen om deze bezwijkvormen geheel te vermijden in plaats van te trachten deze bezwijkvormen uit te stellen tot de vereiste brandwerendheid.

Voor verder lezen:

* Shear strength of non-shear reinforced concrete elements. Pt. 3.: Prestresses hollow-core slabs by Linh Cao Hoang, 1997

* Experiments on hollow core slabs, supported along three edges by J.C. Walraven and A.P. van der Mare, 1992

* Concrete tensile strenght in hollow core slabs subjected to transverse beding by J.C. Walraven en A.P. van de Marel, 1992
* Tensile stresses in the transmission zones of hollow-core slabs prestressed with pretensioned strands by J.A. den Uyl, 1983


--------------------------------------------------
Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter TU Delft
directie Marketing & Communicatie
tel.: 015 278 5454
fax: 015 278 1855
GSM: 06 20408176

---------------------------------------------------