Technische Universiteit Delft

Martin Heidegger
5 april | 20.15 uur
Speakers | Burgwal 45-49 | Delft

Lezing door dr. Ad Verbrugge

Te abstract. Massief als een onstuitbare stoomwals. Nostalgisch, dwepend met de archaïsche mens. Mystiek. Critici genoeg die het werk van Martin Heidegger (1889-1976) met dergelijk commentaar terzijde schuiven. Maar behalve omstreden is Martin Heidegger ook een zeer invloedrijk denker geweest, wiens omvangrijke en soms ontoegankelijke werk latere filosofen en cultuurcritici sterk heeft beïnvloed.

Verbrugge zal het massieve werk in verteerbare brokken aanbieden en aantonen dat je niet om Heidegger heen kunt als je de moderne tijd, met zijn problemen rond nihilisme, de oprukkende techniek en Gods dood wilt begrijpen. Niet zonder kritiek. Want er valt wel een en ander aan te merken op Heideggers filosofie van het (menselijk) zijn en zijn kritiek op onze door technologie gedomineerde cultuur.

Dr. Ad Verbrugge is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn dissertatie, een ethologische kritiek op de filosofie van Heidegger, 'De verwaarlozing van het zijnde: een ethologische kritiek van Heideggers Sein und Zeit' verscheen in 2001.


--------------------------------------------------
Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter TU Delft
directie Marketing & Communicatie
tel.: 015 278 5454
fax: 015 278 1855
GSM: 06 20408176

---------------------------------------------------