Gemeente Amersfoort

Veilig oversteken: Aanpak kruispunt Ringweg Randenbroek / Mendelssohnstraat van start

datum: 29 maart 2004

Op 5 april 2004 starten de werkzaamheden op het kruispunt Ringweg Randenbroek met de Mendelssohnstraat. De eerste week gaat het om voorbereidende werkzaamheden waar het verkeer nauwelijks hinder van heeft. Vanaf dinsdag 13 april gaat het kruispunt daadwerkelijk op de schop. De aanpassingen zorgen voor een veiliger oversteek voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden nemen ca. zes weken in beslag.

Op het kruispunt worden vrijliggende fiets- en voetpaden aangelegd in combinatie met verkeerslichten voor genoemde doelgroepen. Zo kunnen met name schoolgaande kinderen straks de Ringweg Randenbroek veiliger oversteken. Na de zomer zal ook de nieuwe Brede school aan de Operaweg/Ariaweg opengaan. Voor schoolkinderen van en naar Randenbroek is dan een veilige looproute beschikbaar.

Verkeershinder en bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden aan het kruispunt is de Mendelssohnstraat afgesloten tussen de Ringweg Randenbroek en de Bachweg en tussen de Ringweg Randenbroek en de Romeostraat/Juliettestraat. Verkeer wordt - met borden - omgeleid via de wijken. Op de Ringweg Randenbroek zelf zal steeds een rijstrook open blijven voor verkeer. Hier worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. F

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen over de uitvoering van het werk, kan contact opgenomen worden met de Servicetelefoon van de Gemeente Amersfoort, telefoon 033 - 469 4869. U wordt dan doorverbonden met de betrokken directievoerder van het werk.

Een overzicht van stremmingen en omleidingen in de stad vindt u via 'werk in uitvoering' op www.amersfoort.nl.