Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

HUISVESTINGSFORUM VOOR STUDENTEN OP 5 APRIL

Amsterdam 30 maart 2004
De ASVA Studentenunie en GroenLinks Amsterdam organiseren op maandag 5 april vanaf 14.00 uur in CREA een huisvestingsforum voor studenten. Centraal staat de vraag hoe de woningnood onder studenten moet worden opgelost. De gemeente Amsterdam onderkent het huisvestingsprobleem, maar de projecten die tot nu toe worden opgestart bieden alleen tijdelijke oplossingen, zoals wonen in containers en op boten. Maar willen studenten wel zo wonen? En wat vinden studenten van de zogenaamde campuscontracten, waarbij de student wordt verplicht een half jaar na afloop van de studie de studentenkamer te verlaten?

De opzet van het forum is als volgt: de sprekers zullen vanuit hun eigen invalshoek een visie geven op de kamernood onder studenten. Ineke van Gent zal haar initiatiefwet om huursubsidie te verstrekken op onzelfstandige eenheden (zoals studentenkamers) als onderdeel om de problemen rond studentenhuisvesting op te lossen, nader toelichten. Na een korte inleiding van de sprekers zal er gelegenheid zijn tot vragen stellen en vervolgens wordt aan de hand van een aantal stellingen gedebatteerd over wenselijke oplossingen voor de kamernood.

Tijdens het forum zullen Ineke van Gent (Tweede Kamer GroenLinks), Maarten van Poelgeest (fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam), Maarten van der Meer (raadslid GroenLinks Amsterdam), Ruud Bleijerveld (Universiteit van Amsterdam), Floris van Eijk (voorzitter Landelijke Studentenvakbond) en Passchier Veefkind (bestuurslid ASVA Studentenunie) hun visie geven op de huisvestingsproblematiek onder studenten.

De ASVA Studentenunie en GroenLinks roepen alle studenten op deel te nemen aan de discussie om zodoende de politiek een duidelijke opdracht mee te geven.

Het Huisvestingsforum zal plaatsvinden op maandag 5 april vanaf 14.00 uur in de Muziekzaal van CREA aan het Binnengasthuisterrein. Om 14.30 uur zal de eerste spreker het spits afbijten en rond 15.15 uur begint het debat.

De ASVA Studentenunie is de studentenorganisatie voor studenten aan hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam. Zij is aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

1036595.gif


Ingezonden persbericht