Gemeente Berkel en Rodenrijs


Reconstructie A.H. Verweijweg

In de week van 5 april start aannemingsbedrijf KWS uit Rotterdam met de reconstructie van de A.H. Verweijweg. Dit bedrijf is de laagste inschrijver gebleken tijdens de openbare aanbesteding van het bestek op 27 februari 2004. In totaal hebben 17 bedrijven ingeschreven.

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

· Het verwijderen van de huidige klinkerbestrating (en asfalt van de reparatievakken)

· Het aanbrengen van een nieuwe fundering van de weg, bestaande uit licht ophoogmateriaal en betongranulaat of alleen betongranulaat
· Het aanbrengen van een 14 cm dikke asfaltconstructie, met een breedte van 5.30 meter Het rijbaangedeelte wordt door middel van belijning aangegeven en bedraagt 4.30 meter

· Om het passeren van twee vrachtautos mogelijk te maken wordt aan beide zijden van de asfaltconstructie, stroken met graskeien aangebracht. Deze stroken zijn 0.40 meter breed. Hierdoor is de totale overrijdbare breedte van de weg 6.10 meter.

· Om voldoende afstand tussen het wegdek en het grondwater te krijgen wordt, naast het ophogen van de weg ook de waterstand in de sloten aangepast.

· Met het aanbrengen van het nieuwe wegdek, zullen ook snelheidsremmende maatregelen worden aangebracht. Ter plaatse van kruisingen bestaan deze maatregelen uit verhoogde kruisingsvlakken. Daar waar de onderlinge afstand tussen twee kruisingsvlakken te groot is, wordt een versmalling in combinatie met een verhoging aangebracht. De fietsers worden om de versmalling geleid. In totaal worden er 4 verhoogde kruisingsvlakken (inclusief kruising Noordeindseweg / A.H. Verweijweg en 3 versmallingen aangebracht.

· De huidige armaturen van de lichtmasten worden vervangen. Daar waar het noodzakelijk blijkt te zijn, worden extra masten geplaatst. Slechte masten worden uiteraard gelijk vervangen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de panden nagenoeg altijd via één zijde te bereiken. Met borden op de Noordeindseweg en Poortmanweg zal worden aangegeven welke panden er via de route Munnikenweg Poortmanweg A.H. Verweijweg en welke panden er via de route Noordeindseweg A.H. Verweijweg bereikbaar zijn. Alleen als de werkzaamheden ter plaatse van de inrit van een pand plaatsvindt is dit pand tijdelijk niet met autos te bereiken. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden zal een groter gedeelte van de A.H. Verweijweg afgesloten worden. Over de exacte tijdstippen hiervan wordt u later geïnformeerd.

Subsidie
Voor dit project is, in het kader van het vastgestelde Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP), een subsidie van 280.000,- toegezegd. Het betreft een subsidie die door de Europese Unie wordt verstrekt. Dit gebeurt in het kader van het Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.C.L.M. Hoppenbrouwers, telefoon (010) 514 0808 van de afdeling Infrastructuur.

Laatste wijziging: 30 maart 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs