Gemeente IJsselstein


Werkzaamheden april
woensdag, 31 maart 2004 - 13:13 CET

Vanaf maandag 5 april wordt op de Kruideniersweg en Talingweide aan de weg gewerkt. Dinsdag 13 april starten de werkzaamheden voor de aanleg van het Willem van Oranjeplein.

Inritconstructie en drempel Kruideniersweg: start 5 april Maandag 5 april wordt gestart met het aanbrengen van een inritconstructie in de Kruideniersweg ter hoogte van de aansluiting op de Heemradenlaan. Verkeer is dan niet mogelijk. Het winkelcentrum is bereikbaar via de Hovenierslaan. De werkzaamheden duren zo'n vier dagen.
Aansluitend wordt in de Hovenierslaan ter hoogte van het kruispunt met de Kruideniersweg een drempel aangelegd. Doorgaand verkeer over de Hovenierslaan is dan niet mogelijk. Omrijden kan via Valeriaan. De werkzaamheden duren circa twee dagen.

Inritcontructie en drempel Talingweide: start 5 april Maandag 5 april wordt een inritconstructie in de Talingweide ter hoogte van de aansluiting op de Heemradenlaan aangebracht. Doorgang is niet mogelijk. Verkeer kan omrijden via de Meerkoetweide. De werkzaamheden duren zo'n vier dagen. Aansluitend wordt in de Rietzangerlaan ter hoogte van de kruising met het Vinkenerf een drempel aangebracht. Doorgang is niet mogelijk. Verkeer kan omrijden via de ingang van de Rietzangerlaan ter hoogte van de Scholen. De werkzaamheden duren circa drie dagen met eventuele uitloop de week erop. Tijdens het weekend is doorgaand verkeer wel mogelijk.

Aanleg Willem van Oranjeplein: start dinsdag 13 april Na Pasen (vanaf dinsdag 13 april) gaan de eerste werkzaamheden van start voor de aanleg van het Willem van Oranjeplein. Deze rotonde komt op de plaats van de kruising Hoge Biezen/Hoge Biezendijk met de Baronieweg. De werkzaamheden betreffen aanpassingen aan de riolering in de Hoge Biezen en Hoge Biezendijk. In verband hiermee zal de Hoge Biezen en kort daarna ook de Beneluxweg worden afgesloten. In een later stadium van de werkzaamheden zal ook de Baronieweg tijdelijk ontoegankelijk zijn voor verkeer. Het verkeer wordt dan omgeleid over omleidingroutes, die met borden worden aangegeven.