Gemeente Putten


---

Putten, 30 maart 2004

College van burgemeester en wethouders bezoekt Steenenkamer

Het college van burgemeester en wethouders brengt op maandag 5 april 2004 een wijkbezoek aan Steenenkamer. Dit wijkbezoek zal plaatsvinden in het gebouw van Buurtvereniging Steenenkamer, aanvang 20.00 uur; zaal open vanaf 19.30 uur.

Inwoners uit buurtschap Steenenkamer zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:


· ontwikkelingen bestemmingsplan Buitengebied


· verkeersaangelegenheden:


- sluipverkeer Steenenkamer


- fietspad naar Nulde


- N303


- 60-km gebieden


- Husselerveld Zuidwest (bouwverkeer en aanleg rondweg).

Het college van burgemeester en wethouders van Putten zal de komende jaren twee wijkbezoeken per jaar organiseren in o.a. Krachtighuizen, Steenenkamer, Koudhoorn, Huinen en Hoef/Diermen.

Het college wil tijdens een wijkbezoek met de buurtbewoners praten over onderwerpen die in dat gedeelte van Putten belangrijk zijn. Hierbij valt te denken aan zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en wonen in het buitengebied, verkeer, veiligheid en agrarische functieveranderingsmogelijkheden.