Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Persuitnodiging - De Ecologische Hoofdstructuur in beeld: Vitaal en Verbindend


1 april 2004 -
Minister Veerman van Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit en Minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer spreken maandag 5 april beide op de bijeenkomst 'de Ecologische Hoofdstructuur in Beeld, Vitaal en Verbindend'. Minister Veerman gaat onder andere in op de besteding van de 700 miljoen die door het kabinet beschikbaar is gesteld voor Natuur. Minister Dekker zal ingaan op de EHS in de nota Ruimte.

De realisatie van de EHS is in volle gang. Initiatieven zijn inmiddels gerealiseerd of worden momenteel ontwikkeld. Tevens is onlangs een nieuwe (financiële) impuls gegeven aan de EHS en vindt een omslag plaats naar minder grondaankopen en meer agrarisch en particulier natuurbeheer.

Na het officiële gedeelte volgt een paneldiscussie onder leiding van Victor Deconinck met Jan Jaap de Graeff (Natuurmonumenten), Ali Edelenbosch (PvdA gedeputeerde Drenthe), J. Heijkoop (bestuurslid LTO) en Piet Blauw (voorzitter SBNL). In de middag is er gelegenheid tot het maken van een veldbezoek aan het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd.

Programma:

11.00 uur Ontvangst

11.30 uur Openingsspeech door minister Veerman en uitreiking publicatie 'De EHS in beeld'
11.50 uur Speech 'De EHS in de nota Ruimte' door minister Dekker
12.00 uur Paneldiscussie

13.00 uur Lunch

13.30 uur Mogelijkheid tot deelname aan veldbezoek

Lokatie:
Lentevreugd , Katwijkseweg 41, Wassenaar.
Een routebeschrijving is op te vragen bij het secretariaat van de directie Voorlichting 070-3784075.

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte uitgenodigd bij dit evenement aanwezig te zijn.