EUROPEES PARLEMENT DEN HAAG


Van lantaarndrager naar fakkeldrager

Persuitnodiging Den Haag - 30 maart 2004; Maandagmiddag 5 april a.s. vanaf 14:00 uur gaan o.a. Guus Broesterhuizen (plv DG Ministerie EZ), Frans de Bruïne (dir. Inform. Samenl. Europese Commissie), Matt Poelmans (programmamanager ELO - ICTU), Onno Hoes (Gedeputeerde Brabant), Hans Janssen (Wethouder Tilburg) en Hein van Duivenboden (hoogleraar Universiteit Tilburg) in publiek debat over wat 'Den Haag'en 'Brussel'kunnen doen om lokale en regionale e-gov successen te verspreiden. Het debat wordt ingeleid door Hanja Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin en Voorzitter van de Regionale Innovatie Raad. Wanneer? Maandagmiddag 5 april 2004 Hoe laat? 14:00 uur (13:30 ontvangst) Waar? Provinciehuis, Brabantlaan 1, Den Bosch (http://www.brabant.nl/) Dit publiek debat wordt georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met EPN - Platform voor de Informatiesamenleving en het Bureau van het Europees Parlement. De digitale dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven komt Europees gezien nog niet goed op gang. Dit komt onder meer omdat gemeenten, provincies, het rijk en de Europese Unie niet goed samenwerken. Deze gebrekkige samenwerking leidt tot onnodig hoge kosten voor burgers, bedrijven en overheden en staat bovendien een klantgerichte overheid in de weg. In het Publiek Debat staat betere samenwerking tussen overheden centraal. Waarom wordt er niet goed samengewerkt? Hoe kan het beter? Wat dragen breedbandverbindingen bij aan een betere samenwerking? Voor een effectieve dienstverlening is het belangrijk dat overheidsdiensten informatie delen. Daarom heeft EPN voorafgaand aan het debat onderzoek laten doen naar de mening van de Nederlandse burger. Dit onderzoek is uitgevoerd door CentERdata. Uit dit onderzoek blijkt dat maar liefst 75% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder voorstander is van de uitwisseling van gegevens tussen overheden, als daarmee de administratieve lasten worden verlicht. De ondervraagden die tegen uitwisseling zijn, wijzen op het verlies van privacy en het gevaar dat gegevens in verkeerde handen kunnen vallen. Een deel van de tegenstanders geeft aan geen probleem te hebben met uitwisseling binnen de overheid als zij zelf daarvoor goedkeuring kunnen geven. Over EPN EPN zet zich sinds 1994 in voor het versneld invoeren van maatschappelijke breedband diensten en ict-toepassingen. In dit onafhankelijk Platform zijn het bedrijfsleven, de politiek, het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid vertegenwoordigd. Over het onderzoek Dit onderzoek is in opdracht van EPN uitgevoerd door de stichting CentERdata te Tilburg. Het werd uitgevoerd onder een representatieve groep van 2085 Nederlanders van 18 jaar en
ouder. -----------------------------------------------------------