Partij van de Arbeid


PERSBERICHT


Den Haag, 31 maart 2004


Leve het VMBO

PvdA-kamerleden presenteren aanbevelingen voor VMBO


Met veel leerlingen gaat het goed op het VMBO. Maar er zijn ook fikse problemen. Daar moet verandering in komen. De politiek moet de scholen daarbij helpen. Eind vorig jaar, op maandag 3 november, brachten PvdA-kamerleden een bezoek aan het VMBO. De PvdA-ers gingen op die dag met leerlingen, leraren, ouders, conciërges en schoolleiders in gesprek over de echte problemen en mogelijke oplossingen. Met de verzamelde informatie, ideeën en oplossingen heeft de PvdA haar politieke agenda en antwoorden aangescherpt.


Op maandag 5 april keren de PvdA-ers terug naar de scholen om de aanbevelingen die in het boekje "Leve het VMBO" zijn weergegeven aan ouders, leerlingen, leraren en schoolleiders voor te leggen.


PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos reikt om 11.00 uur op het Bredero College,
Meeuwenlaan 132 in Amsterdam het eerste exemplaar van "Leve het VMBO" uit aan Gerard Soetman en Arno Tavenier (respectievelijk directeur en brede school-coördinator van de Rotterdamse G.K. van Hogendorpschool). De G.K. van Hogendorpschool heeft de PvdA gedurende een aantal maanden de gelegenheid gegeven op onderzoek uit te gaan. Het is een school die midden in de achterstandswijk Delfshaven staat, met een heleboel maatschappelijke problemen te maken heeft, maar het ondanks die problemen heel erg goed doet. Aansluitend gaat de PvdA-leider over de aanbevelingen in discussie met ouders, leraren en schoolleiders uit zowel Rotterdam als Amsterdam.


In de bijlage treft u een overzicht van de steden waar de PvdA op 5 april een VMBO bezoekt.
Partij van de Arbeid