Provincie Utrecht

Persbericht

Avond- en nachtwerk vanaf 5 tot 8 april

Asfalteren N225 tussen Amerongen en Elst

1-4-2004
Vanaf 5 april vinden 's avonds en 's nachts asfalteringswerkzaamheden plaats op de provinciale weg N225 tussen Amerongen en Elst, zowel op de hoofdrijbaan als op het fietspad. Het werk op de hoofdrijbaan speelt zich af tussen de Veenseweg en de Molenweg. Het fietspad wordt aangepakt op vier locaties tussen de rotonde Imminkstraat/Koenestraat en de kruising De Oude Weg/Franselaan. Het werk duurt naar verwachting tot 8 april.

Werkzaamheden
De werkzaamheden tussen 5 en 8 april houden het volgende in:
* verwijderen van oude asfaltlagen,

* aanbrengen van nieuw asfalt en markeringen.

Het vernieuwen van het wegdek is noodzakelijk om te voorkomen dat de schade in de bovenste laag asfalt zich voortzet in diepere lagen.

Afsluiting en omleiding
Het asfalteren vindt plaats in de avond en de nacht van 5 tot 8 april, van 19:00 uur tot 06:00 uur.
Tijdens het werk wordt de weg afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via de N416/N233/Rondweg Veenendaal/A12 tot afslag Maarsbergen en N226, en omgekeerd.
Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad, zij het met beperkingen. Aanwonenden kunnen hun huis blijven bereiken.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Legemaat van de provincie Utrecht, tel. (033) 286 26 53 of 06-51419209.

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon (030) 258 33 19 of Clara.van.Foreest@provincie-utrecht.nl