ABVAKABO FNV

Zoetermeer, 2 april 2004

Aankondiging voor de pers: kort geding tegen KZN op 5 april 2004

Het door ABVAKABO FNV aangespannen kort geding tegen Kraamzorg Nederland vindt plaats op maandag 5 april 2004 om 11:00 uur in Den Haag. Aan de orde is de rechtsgeldigheid van de opzeggingen van kraamverzorgenden.

Eind januari verlieten een directeur en dertien vestigingsmanagers Kraamzorg Nederland (KZN) om onder de vlag van Zorg&Co te gaan werken. Ongeveer tweehonderd kraamverzorgenden werden bewogen mee te gaan. Na ruim twee weken werd Zorg&Co door de rechter verboden op deze wijze te opereren. De werkzaamheden werden voortgezet door KZN. Door deze gebeurtenissen verkeren bijna tweehonderd kraamverzorgenden in onzekerheid over hun arbeidscontract.

De advocaat van ABVAKABO FNV stelt dat de opzeggingen, eind januari gedaan door de kraamverzorgenden, niet rechtsgeldig zijn. Daarvoor worden verschillende argumenten aangedragen. De contracten van de betrokkenen zouden daarom in stand moeten blijven. De zogenoemde (slechtere) min/max-contracten die KZN heeft aangeboden, deugen volgens de advocaat ook niet.

Het kort geding vindt plaats op maandag 5 april 2004 om 11:00 uur: Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
Den Haag

Namens ABVAKABO FNV treedt op advocaat Arno van Deuzen van Advocatenkantoor Boerhaavelaan. Verder zijn namens ABVAKABO FNV aanwezig Linda Groen, regiobestuurder thuiszorg en Annemarie Vonk, persvoorlichter.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het geding wordt gevoerd namens ABVAKABO FNV en niet namens individuele kraamverzorgenden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Annemarie Vonk voorlichter ABVAKABO FNV (079) 3536319 (06) 53362330

ABVAKABO FNV is de grootste vakbond in de publieke sector. De ruim 360.000 leden werken in de zorg- en welzijnssector, de (geprivatiseerde) overheid, de onderwijs- en onderzoekssector en bij de sociale werkvoorziening of in het kader van de gesubsidieerde arbeid.


02 apr 04 14:17