Politie Hollands Midden

Postbus 4240 ( Hollands Midden 2350 CE Leiderdorp ( Bureau Communicatie Telefoon 071-5459800 Fax 071-5459326


Datum: 2 april 2004

(

Werkbezoek minister Remkes aan brandweer en politie in regio Hollands Midden

Leiderdorp- Maandag 5 april 2004 legt minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek af aan de regio Hollands Midden. De minister bezoekt zowel de Regionale Brandweer Hollands-Midden als de politie Hollands Midden. De minister legt het bezoek af in het kader van zijn wekelijkse werkbezoeken aan steden en regio's in Nederland.

Maandag wordt de minister om 10.55 uur bij de Regionale Brandweer Hollands-Midden ontvangen door het directieteam aan de Roodseveltstraat 4a in Leiden. Hij is daar te gast tot 13.15 uur. Op het programma staan:
1. Afwikkeling fusie regionale brandweren Rijnland en Midden-Holland tot de Regionale Brandweer Hollands-Midden
2. Crisisbeheersing
3. C2000/GMK/GMS

Vanaf 13.30 uur is de minister te gast bij politie Hollands Midden. De minister wordt op het districtsbureau Leiden-Voorschoten aan de Langegracht 11 te Leiden welkom geheten door de regionale driehoek.

Op het programma bij de politie staan de volgende onderwerpen:
1. Ontwikkeling veiligheidsregio
2. Kerntaken discussie, convenant met de politie en huisvestgingsproblematiek bij politie Hollands Midden
3. Presentatie: ABRIO, bedrijfsprocessen in de praktijk bij de recherche in Hollands Midden
4. Presentatie: Omgang met (allochtonen) jongerenproblematiek; een kwestie van respect en duidelijkheid.

Persmoment:
Na afloop van het werkbezoek van 16.30 uur tot 16.45 uur doet de minister kort verslag van zijn werkbezoek en is er voor de media gelegenheid tot het stellen van vragen. De persbijeenkomst wordt gehouden in het bedrijfsrestaurant van het districtsbureau Leiden-Voorschoten Langegracht 11 in Leiden.