Gemeente Apeldoorn

Onderzoek naar gesubsidieerde arbeid in Apeldoorn

In opdracht van het college B. en W. Apeldoorn voert het onderzoeksbureau annex reïntegratiebedrijf Activa uit Enschede een onderzoek uit naar gesubsidieerde banen. Het betreft de banen uit de regelingen voor In- en Doorstroombanen (ID-banen, voorheen Melkertbanen) en de WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden). Aanleiding voor het onderzoek is de nieuwe Wet Werk en Bijstand. Deze wet biedt de mogelijkheid om nieuw beleid te ontwikkelen met op de Apeldoornse arbeidsmarkt afgestemd nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid. Het onderzoek wordt medio juni van dit jaar afgerond.

In het kader van het onderzoek worden de komende maanden niet alleen alle ca. 500 werknemers geïnterviewd maar ook de werkgevers. Centraal staat hierbij de vraag welke carriëremogelijkheden er zijn voor ID ers en WIW ers. Aanstaande maandag 5 april vindt een informatie-avond plaats over het onderzoek in de raadszaal van het gemeentehuis.

Voor het laatst bijgewerkt op: 2-apr-2004 02:52