Haagse Hogeschool

01 april 2004 Studeren op proef voor aankomende studenten Om leerlingen uit het voortgezet onderwijs en mbo een eerste indruk te geven van studeren in het hbo kunnen zij op maandag 5 april komen proefstuderen bij 6 hogescholen in de regio. Dit initiatief helpt aankomende studenten een betere keus te maken voor vervolgonderwijs na hun huidige opleiding, kiezen is tenslotte al moeilijk genoeg! Inmiddels is proefstuderen voor veel scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen al een vast onderdeel op het programma voor de eindexamenkandidaten. Bijna 1000 leerlingen maken van de mogelijkheid gebruik om kennis te maken met een door hun gekozen opleiding, op een door hun gekozen hogeschool. Het proefstuderen bij een opleiding neemt een hele dag in beslag en geeft aankomende studenten de kans een indruk te krijgen van het niveau, inhoud en de sfeer van deze opleiding. Het accent ligt op de inhoud van de opleiding en de middelbare scholieren volgen aangepaste colleges en werkvormen die kenmerkend zijn voor de opleiding. Tijdens het programma is er tevens ruimte om informeel met studenten te praten. De Haagse Hogeschool is verantwoordelijk voor de totale organisatie, intern regelen de hogescholen alles zelf. Naast de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk openen Hogeschool InHolland vestiging Den Haag en Delft, Hogeschool Leiden en de Hotelschool Den Haag hun deuren voor de aankomende studenten. Ook volgend schooljaar is er gelegenheid tot proefstuderen. Op donderdag 9 en vrijdag 10 december 2004 en op maandag 4 april 2005.